Zorginstellingen

Continue ontwikkelingen in de zorgsector vereisen een groot aanpassingsvermogen van zorginstellingen. Veranderende regelgeving, afspraken met verzekeraars en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om voortdurende verandering. Maar ook het vinden van de optimale behandeling en verzorging van patiënten, evenals de efficiency van de processen, is van groot belang. Alles onder vaak grote financiële- en personele druk. Wij ondersteunen zorginstellingen bij de veranderingen waar ze mee te maken hebben.

Continue ontwikkelingen

De zorgvraag in de toekomst verandert. Niet alleen door vergrijzing. Hierdoor neemt de druk op het gehele zorgsysteem toe, van mantelzorg tot eerstelijnszorg en van spoedzorg tot verpleeghuiszorg. Zorg wordt steeds vaker thuis verleend. Van standaardoplossingen naar meer maatwerk en eigen regie van een patiënt of ‘kritische zorgconsument’. Nieuwe technologieën worden geïntroduceerd. Kortom, de ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar snel op. Om goed om te gaan met een veelheid van deze onzekere gebeurtenissen die van invloed zijn op het al dan niet realiseren van de doelstellingen van een zorginstelling is integraal risicomanagement van belang.

Integraal risicomanagement

Risicomanagement behoort tot het hart van zorginstellingen. Goede en veilige zorg voor patiënten en cliënten staan altijd centraal, maar risicomanagement in de zorg gaat verder. Het is een strategisch onderwerp dat in de bestuurskamer thuishoort en integraal moet worden benaderd. Wat zijn de echte strategische toprisico’s die het realiseren van onze ambities in de weg zitten en wat zijn de kansen die het juist mogelijk maken? Hoe scherp willen we aan de wind varen? Van bestuurders en managers in de zorg wordt verwacht dat ze innovatief en maatschappelijk ondernemen en dat kan niet zonder het benutten van kansen en het bewust nemen van risico’s.

Schaarse capaciteit beter benutten

Innovatief en maatschappelijk ondernemen onder financiële druk vraagt ook om een efficiënte benadering. Een van de grootste strategische vraagstukken in de zorg heeft te maken met het efficiënter inrichten van de bedrijfsvoering en operationele processen. Volgens ons kunnen oplossingen voor de toekomst in de zorg gezocht worden in andere en slimmere manieren van werken om schaarse capaciteit beter te benutten, waardoor de efficiency verbetert, de werkdruk daalt en het plezier in werken toeneemt. Onze tijdstudies bieden u inzicht in het maken van ‘verbeter- of anders inrichten’ beslissingen door ze te baseren op feiten.

Zekerheid en efficiency

Accent Advies helpt zorginstellingen om met meer zekerheid doelstellingen te realiseren door een professionele en integrale aanpak van het risicomanagement. Maar we ondersteunen onze klanten ook om doelstellingen op een meer efficiëntere manier te realiseren. Onze adviseurs komen niet alleen met oplossingen, maar zorgen er ook voor dat de oplossingen goed landen in uw organisatie, zodat u er direct mee aan de slag kunt. Hierbij hebben we nadrukkelijk oog voor de invloed van mensen en hun gedrag op de risicobeheersing.

Doeners, die luisteren

Accent Advies helpt klanten in de zorgsector op een andere wijze naar hun organisatie te kijken. Wij doen dat op een onafhankelijke, betrokken en interactieve manier. Via adviezen, training of op interim basis. We komen met nieuwe inzichten, zijn creatief maar wel pragmatisch. Complexe vraagstukken omzetten naar werkbare oplossingen. Hoge kwaliteitsnormen. Onze adviseurs zijn mensen uit de praktijk en hebben jarenlange ervaring in senior posities in de publieke en private sector. Zij combineren bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring met diepgaande inhoudelijke kennis en hebben een hands on mentaliteit.

Onze opdrachtegevers in de zorg

Hieronder treft u een overzicht van enkele van onze opdrachtgevers in de zorg aan. Bekijk hier het overzicht van onze opdrachtgevers in alle sectoren.

 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze diensten voor zorginstellingen? Maak een afspraak met Marc Breij. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over onze mogelijkheden voor uw organisatie.
Maak een afspraak