Zakelijke dienstverlening

De zakelijke dienstverlening is een conjunctureel gevoelige sector. De sector groeit, maar de marges staan onder druk. Hierdoor worden structurele uitdagingen nog duidelijker zichtbaar. De noodzaak tot onderscheidend vermogen en efficiënt werken zijn belangrijker dan ooit. Wij ondersteunen onze klanten in de zakelijke dienstverlening bij de uitdagingen waar ze mee te maken hebben.

Marges onder druk

Door een combinatie van een lagere economische groei, minder bedrijfsinvesteringen en aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt, staat de zakelijke dienstverlening voor de nodige uitdagingen. Hierdoor moet antwoord gevonden worden op vragen of de beschikbare capaciteit effectief en efficiënt wordt ingezet of hoe zorg ik voor de juiste sturing en stuurinformatie uit mijn organisatie?

Processen optimaliseren

Zeker als je te maken hebt met grote krapte op de arbeidsmarkt, moeten zakelijk dienstverleners op zoek naar innovatieve en creatieve oplossingen om de gewenste groei te kunnen realiseren. Hierbij is objectieve kennis van de eigen processen van grote waarde. Met behulp van tijdstudies wordt snel en eenvoudig duidelijk waar de bottleneck in het proces zit en kun je objectief vaststellen of de gekozen oplossing ook daadwerkelijk bijdraagt aan de gewenste groei.

Meer zekerheid

Accent Advies helpt zakelijke dienstverleners met keuzes maken. Als Accent Advies geloven wij dat onze klanten met meer zekerheid hun doelstellingen kunnen realiseren en kansen kunnen benutten als mensen in de organisatie bewust risico’s nemen en beheersen. Ons concept van integraal risicomanagement leidt tot een betere inrichting, besluitvorming en aansturing van een organisatie door strategische doelstellingen en risico’s te verbinden aan de bedrijfsvoering op alle niveaus. Hierbij hebben we nadrukkelijk oog voor de invloed van mensen en hun gedrag op de risicobeheersing.

Doeners, die luisteren

Accent Advies helpt klanten op het gebied van zakelijke dienstverlening op een andere wijze naar hun organisatie te kijken. Wij doen dat op een onafhankelijke, betrokken en interactieve manier. Via adviezen, training of op interim basis. We komen met nieuwe inzichten, zijn creatief maar wel pragmatisch. Complexe vraagstukken omzetten naar werkbare oplossingen. Hoge kwaliteitsnormen. Onze adviseurs zijn mensen uit de praktijk en hebben jarenlange ervaring in senior posities in de publieke en private sector. Zij combineren bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring met diepgaande inhoudelijke kennis en hebben een hands on mentaliteit.

Onze klanten in de Zakelijke dienstverlening

Hieronder treft u een overzicht van enkele van onze opdrachtgevers in de zakelijke dienstverlening aan. Bekijk het overzicht van onze opdrachtgevers in alle sectoren.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze diensten voor zakelijke dienstverlening? Maak een afspraak met Sander Boelen. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over onze mogelijkheden voor uw organisatie.
Maak een afspraak