Tijdstudies

Verbeter efficiency met objectieve data

Een tijdstudie geeft een goed en objectief beeld van de tijd die wordt besteed aan activiteiten in een organisatie. Dit leidt soms tot geheel nieuwe inzichten, soms is het vooral een bevestiging van een beeld dat reeds aanwezig was. Het grote voordeel van een tijdstudie is, dat deze objectieve weergave van de feiten en een eind maakt aan discussies die met name gebaseerd zijn op ‘onderbuikgevoelens’ en dat concrete maatregelen kunnen worden genomen om de tijdsbesteding efficiënter in te richten.

Besluiten op basis van feiten

Objectieve data uit een tijdstudie geeft u een schat aan informatie over verbeterpotentieel binnen uw organisatie. Het biedt antwoord op vragen als ‘zijn we wel met de juiste zaken bezig’ of ‘waarom ervaren onze medewerkers een hoge werkdruk?’, of ‘hanteren we wel de juiste normtijden?’ Met tijdstudies kunt u discussies feitelijk maken en besluiten nemen op basis van feiten en niet op een ‘onderbuikgevoel’.

Er zijn verschillende type tijdstudie onderzoeken, waarvan de Multi Moment Opname (MMO) en de Continue Tijdstudie (CTS) (stopwatch methode) de belangrijkste zijn. Met MMO krijgt u snel en eenvoudig zicht op verspilling. CTS studies worden vaak gebruikt om normtijden bepalen voor begroting- en capaciteitsplanning. De keuze van het type tijdstudie is afhankelijk van het doel onderzoek dat nodig is.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over tijdstudies en hoe deze kunt inzetten bij het optimaliseren van uw processen? Download dan hier de brochure.
Download

Accent Pro tijdstudie software

Wij hebben speciale tijdstudie software – Accent Pro – ontwikkeld om op een eenvoudige wijze betrouwbare data te verzamelen en daarmee onze tijdstudies te ondersteunen. Daarnaast biedt Accent Pro tijdstudie software ook de mogelijkheid om op een gestructureerde manier ‘verbeter-heatmaps’ te creëren en te inventariseren hoe uw medewerkers hun werkdag hebben ervaren en tegen welke obstakels ze zijn aangelopen. Maar onze Accent Pro tijdstudie software is ook intuïtief in gebruik. Daardoor kunnen wij uw eigen medewerkers opleiden om deze software te gebruiken en zelfstandig tijdstudie onderzoeken uit te voeren.

 

Ervaring met tijdstudies

De adviseurs van Accent Advies hebben veel ervaring met de opzet en begeleiding van complexe tijdstudies en normtijdonderzoeken in uiteenlopende sectoren. Van de administratieve dienstverlening en de zorg tot de industrie. Een paar voorbeelden van tijdstudies en normtijdonderzoeken die wij hebben uitgevoerd:

  • Normering van administratieve en juridische processen bij een semi-overheidsinstelling
  • Werklastmeting in een ziekenhuis op 28 verpleegafdelingen
  • Doorlichten van de administratieve processen op 24 poliklinieken
  • Normtijdmodel opzetten en vullen ten behoeve van een productinnovatie in de installatie-industrie
  • Doorlichten van een fabriek in de procesindustrie op verspillingen
  • Verbeterpotentieel in kaart brengen ten behoeve van de financiering van een bedrijfsovername

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening op het gebied van arbeidsanalyses en tijdstudies? Maak dan een afspraak met Sander Boelen. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over onze mogelijkheden voor uw organisatie.
Maak een afspraak