Microfinanciering

Microfinanciering maakt het voor mensen in ontwikkelingslanden mogelijk om een eigen bestaan op te bouwen. Het is de verzamelnaam voor financiële diensten met zeer kleine bedragen via kleine lokale banken. Deze microfinancieringsinstellingen (MFIs) verstrekken kleine leningen aan boeren en ondernemers in ontwikkelingslanden om een bedrijf te starten of verder uit te bouwen. Maar ook bieden zij mensen veilige vormen van sparen en betalen, veelal in combinatie met training en advies over ondernemerschap. Wij ondersteunen MFI’s op het gebied van risicomanagement in hun verschillende levensfasen, of het nu opstartende of professionele MFI’s zijn.

Een gelijkwaardige relatie

Microfinanciering of inclusieve financiering is gebaseerd op een gelijkwaardige relatie. Geld lenen in plaats van geven. Microfinanciering wordt veelal gezien als microkrediet, een klein startkapitaal in de vorm van een lening voor beginnende ondernemers, veelal vrouwen, in ontwikkelingslanden. Uit onderzoek blijkt dat microfinanciering vooral mensen helpt die al iets in handen hebben om uit armoede te ontsnappen. Zoals een stuk land of een goed idee voor een eigen bedrijf. Voor hen is microkrediet het zetje in de rug om definitief boven de armoedegrens te leven.

 

Meer mogelijkheden bieden

Ontvangers van microkrediet zijn vaak zeer gemotiveerd om een succes van hun onderneming te maken. De meeste mensen hebben echter geen opleiding gevolgd, het ontbreekt hen aan kennis op het gebied van administratie, marketing, landbouw of techniek. Microfinancieringsinstellingen nemen deze taak vaak op zich. Maar microfinanciering is meer. Het biedt mensen de mogelijkheden om veilig te sparen, veilig te betalen, te verzekeren en in een aantal landen de mogelijkheden om micropensioenen op te bouwen. Het maakt dat mensen tijdelijke moeilijke periodes kunnen overbruggen of dat ze veilig over straat kunnen.

 

Betrouwbare financiële instellingen opbouwen

In veel ontwikkelingslanden zijn er weinig tot geen betrouwbare of toegankelijke kredietverstrekkers die beginnende ondernemers willen financieren, tegen een betaalbare rente. Microfinancieringsinstellingen bieden deze mogelijkheden wel. Het zijn lokale banken die zich toeleggen op dienstverlening aan arme mensen. Maar het zijn wel degelijk financiële instellingen die aan alle eisen van betrouwbaarheid en kredietwaardigheid moeten voldoen.

 

Klanten beschermen

Zoals ook bij reguliere financiële instellingen speelt risicomanagement een belangrijke rol bij microfinancieringsinstellingen. Bij microfinanciering gaat het dan niet alleen om krediet, markt of operationele risico’s maar ook om de wijze waarop het risicomanagement is ingericht en wordt aangestuurd bij de instelling zelf. Naarmate financiële instellingen groeien zullen ze dit steeds professioneler moeten inrichten. Maar er speelt meer. De klanten van MFIs zijn veelal financieel ongeletterd. Om klanten te beschermen zijn minimumeisen waaraan een MFI moet voldoen opgesteld. Risicomanagement draagt bij om aan deze eisen te voldoen en de sociale doelstellingen van de MFI te bereiken.

 

Accent Advies versterkt

Accent Advies ondersteunt microfinancieringsinstellingen op het gebied van risicomanagement in hun verschillende levensfasen, of het nu opstartende of professionele MFI’s zijn. We bieden het hele spectrum van risicomanagement door een unieke combinatie van krediet-, markt- en operationeel risicomanagement kennis die we opgedaan hebben bij internationaal opererende banken. We kunnen dus spiegelen en brengen best practices mee. We ondersteunen ook investeerders en investeringsfondsen met het inschatten van hun risico’s bij MFIs. We hebben langjarige ervaring in drie continenten, zowel op advies als bestuurlijk terrein.

Onze klanten in de Microfinanciering sector

Hieronder treft u een overzicht van enkele van onze opdrachtgevers in de microfinanciering sector aan. Bekijk het overzicht van onze opdrachtgevers in alle sectoren.

 

Development Stages of the MFI Life Cycle

In bijgaand artikel verkennen de verschillende levensfasen van een microfinanciering instelling en daarbij behorende uitdagingen op het gebied van risicomanagement.
Download artikel

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze diensten voor zakelijke dienstverlening? Maak een afspraak met Marc Breij. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over onze mogelijkheden voor uw organisatie.
Maak een afspraak