Operationele processen

Optimaliseer bedrijfsprocessen, beheers risico’s

Een goede beheersing van de bedrijfsprocessen is essentieel voor het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. Organisaties hanteren vaak methodieken als Lean Management, Six Sigma of Operational Excellence om processen te optimaliseren en de efficiëntie te verhogen. Daarnaast bestaan er methoden en technieken om operationele risico’s te beheersen. Bij Accent Advies zijn wij van mening dat dit eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille zijn. Immers in optimaal ingerichte en efficiënt verlopende processen moeten ook risico’s goed beheerst worden. Accent Advies biedt integrale oplossingen voor het optimaliseren en beheersen van de operationele processen in een organisatie.

Breng processen en risico’s in kaart

Het beheersen van de operationele processen start met het op eenduidige en heldere wijze in kaart brengen van de processen en de operationele risico’s. Alleen dan weet een organisatie waar de pijnpunten zouden kunnen zitten en kan gericht actie worden ondernomen. Bij het in kaart brengen van de processen is het belangrijk dat de mensen van werkvloer worden betrokken. Zij weten immers het beste hoe een proces in de praktijk verloopt.

Lean Management

Bij het in kaart brengen van processen en knelpunten daarin maken wij gebruik van verschillende Lean Management technieken, zoals Makigami, Waardestroomanalyse en Root Cause analyse. De inzichten die verkregen worden uit de Lean workshops kunnen we vervolgens gebruiken om maatregelen te treffen om de processen te optimaliseren en/of de juiste controle maatregelen in te voeren.

 

Meten is weten

Bij veel procesoptimalisatie trajecten wordt informatie opgehaald in de vorm van workshops waarin medewerkers aan kunnen geven waar de knelpunten zitten. Hoewel wij geloven in de kracht van de werkvloer, is het verstandig om de emotie uit de discussie te halen door vooral op basis van feiten te kijken waar de knelpunten liggen. Met behulp van onze kennis op het gebied van tijdstudies en onze tijdstudie app, Accent Pro, brengen wij de knelpunten in de processen op een heldere en objectieve wijze in beeld.

Statistisch betrouwbare resultaten

Afhankelijk van het doel van het onderzoek maken we gebruik van Continue Tijdstudies (CTS) of Multi-Moment opname (MMO) technieken. Door gebruik te maken van Accent Pro kan op eenvoudige wijze een grote hoeveelheid data worden opgehaald, zodat het onderzoek statistisch betrouwbare resultaten oplevert, of dit nu is om normen vast te stellen, knelpunten in het proces te vinden, nieuwe werkwijzen te testen of de begroting beter te onderbouwen.

Internal Control framework

De inzichten in de processen vormen ook een belangrijke basis voor het inrichten van maatregelen (controls) om operationele risico’s te beheersen. Met behulp van een Risk & Control Self Assessment verkrijgt een organisatie inzicht in de processen, de grootste risico’s daarin en waar beheersmaatregelen nodig zijn voor een goede beheersing van de processen.

In het Internal Control Framework brengen we de belangrijkste processen en de zogenaamde key risks en controls in kaart. Een ‘control’ is ‘key’ als voor de betrouwbare procesgang wordt gesteund op deze control. Aan de hand van de keuzes die gemaakt zijn, worden de beheersmaatregelen (= key controls) ingevoerd in de processen.

Dashboard biedt overzicht

Monitoring en beoordeling omvat het periodiek beoordelen van voortgang in de processen. Hierbij gaat het niet alleen om de mate waarin de doelstellingen worden behaald, maar ook hoe de risico’s in het proces worden beheerst. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt om te beginnen bij het lijnmanagement. Op basis van een evenwichtig dashboard, waarin aandacht is voor zowel de kansen als de risico’s, kan een effectieve en efficiënte managementrapportage worden ingericht.