Woningcorporaties

Woningcorporaties willen hun maatschappelijke doelstellingen realiseren op een zo verantwoord mogelijke manier. In hoeverre ze daarin slagen wordt in grote mate beïnvloed door de wijze waarop ze omgaan met ambities, doelen, kansen en risico’s. Als Accent Advies geloven wij dat corporaties met meer zekerheid hun doelstellingen kunnen realiseren en kansen kunnen benutten als mensen in de organisatie bewust risico’s durven te nemen en beheersen.

Midden in de maatschappij

Woningcorporaties hebben een mooie maatschappelijke opdracht. Maar diezelfde maatschappij is volop in beweging: een toenemende vergrijzing, een wispelturige overheid, een vastzittende woningmarkt, de leefbaarheid van wijken die onder druk staat, andere samenwerkingsvormen of nieuwe technologieën. De omgeving beweegt en vraagt om een corporatie die meebeweegt.

Flexibel inspelen

Als instelling in dit maatschappelijk domein is een corporatie gevoelig voor deze ontwikkelingen. Het biedt kansen maar kan soms ook conflicteren met de lange termijn strategische doelstellingen. Past het vastgoed waarin de corporatie investeert bij de vraag nu en gedurende de hele levensduur? Is de corporatie in staat om de wijken waarin ze investeert prettig en leefbaar te houden? Kan de corporatie flexibel inspelen op veranderingen in de maatschappelijke opgave? Als woningcorporatie is het van belang externe ontwikkelingen nauwlettend te volgen en daarop in te spelen.

Meer zekerheid

Ons concept van integraal risicomanagement voor woningcorporaties leidt tot een betere inrichting, besluitvorming en aansturing van een organisatie door strategische doelstellingen en risico’s te verbinden aan de bedrijfsvoering op alle niveaus. Hierbij hebben we nadrukkelijk oog voor de invloed van mensen en hun gedrag op de risicobeheersing. Op deze manier kunnen corporaties met meer zekerheid hun doelstellingen realiseren en kansen benutten.

Doeners, die luisteren

Accent Advies helpt corporaties op een andere wijze naar hun organisatie te kijken. Wij doen dat op een onafhankelijke, betrokken en interactieve manier. Via adviezen, training of op interim basis. We komen met nieuwe inzichten, zijn creatief maar wel pragmatisch. Complexe vraagstukken omzetten naar werkbare oplossingen. Hoge kwaliteitsnormen. Onze adviseurs zijn mensen uit de praktijk en hebben jarenlange ervaring in senior posities in de publieke en private sector. Zij combineren bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring met diepgaande inhoudelijke kennis en hebben een hands on mentaliteit.

Onze opdrachtgevers in de woningcorporatiesector

Hieronder treft u een overzicht van enkele van onze opdrachtgevers in de woningcorporatiesector aan. Bekijk hier het overzicht van onze opdrachtgevers in alle sectoren.

 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze diensten voor woningcorporaties? Maak een afspraak met Frank van Egeraat. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over onze mogelijkheden voor uw organisatie.
Maak een afspraak