Publieke instellingen

De budgetten bij de overheid, gemeenten en andere (semi)publieke instellingen staan onder druk, terwijl het takenpakket juist wordt uitgebreid. Een lastige situatie, waarin de bestuurders moeilijke keuzes moeten maken. De dienstverlening moet worden geleverd en de doelstellingen moeten worden gerealiseerd. Er moet niet alleen meer worden gedaan, maar ook efficiënter worden gewerkt. Daarbij moeten kansen worden benut en de risico’s goed worden beheerst. Wij ondersteunen u bij het maken van de juiste keuzes.

Openbaar bestuur in beweging

De overheid is veel van haar taken aan het decentraliseren. Verantwoordelijkheden worden steeds meer bij gemeenten en de burger gelegd. Omdat gemeenten steeds meer verantwoordelijkheden krijgen doorgeschoven van het Rijk, komen de budgetten van gemeenten fors onder druk. Veel gemeenten kunnen de taken op het gebied van het sociale domein operationeel maar moeilijk invullen en financieel nog maar nét dragen. Maatschappelijke veranderingen zorgen er ook voor dat gemeenten moeten samenwerken met professionele marktpartijen wat vraagt om goede regievoering in de keten.

Integraal risicomanagement

Met decentralisering is ook de toezichthoudende rol binnen de overheid sterk in ontwikkeling. Er wordt meer verwacht van de financiële afdelingen van gemeenten en publieke instellingen op het gebied van risicobeheersing. Risicomanagement behoort tot het hart van publieke instellingen. Het is een strategisch onderwerp dat op het hoogste ambtelijke niveau thuishoort en integraal moet worden benaderd. Wat zijn de echte strategische toprisico’s die het realiseren van onze ambities in de weg zitten en wat zijn de kansen die het juist mogelijk maken? Hoe scherp willen we aan de wind varen? Van bestuurders en managers bij gemeenten en publieke instellingen wordt verwacht dat ze innovatief, maatschappelijk ondernemen en dat kan niet zonder het benutten van kansen en het bewust nemen van risico’s.

Meer taken, minder middelen

Innovatief en maatschappelijk ondernemen onder financiële druk vraagt ook om een efficiënte benadering. Een van de grotere strategische vraagstukken in de publieke sector heeft te maken met het efficiënter inrichten van de bedrijfsvoering en operationele processen. Volgens ons kunnen oplossingen gezocht worden in andere en slimmere manieren van werken om schaarse capaciteit beter te benutten, waardoor efficiency verbetert, de werkdruk daalt en het plezier in werken toeneemt. Onze tijdstudies bieden u inzicht in het maken van ‘verbeter- of anders inrichten’ beslissingen door ze te baseren op feiten.

Zekerheid en efficiency

Accent Advies helpt publieke instellingen om met meer zekerheid doelstellingen te realiseren door een professionele en integrale aanpak van het risicomanagement. Maar we ondersteunen onze klanten ook om doelstellingen op een efficiëntere manier te realiseren. Onze adviseurs komen niet alleen met oplossingen, maar zorgen er ook voor dat de oplossingen goed landen in uw organisatie, zodat u er direct mee aan de slag kunt. Hierbij hebben we nadrukkelijk oog voor de invloed van mensen en hun gedrag op de risicobeheersing.

Doeners, die luisteren

Accent Advies helpt publieke instellingen op een andere wijze naar hun organisatie te kijken. Wij doen dat op een onafhankelijke, betrokken en interactieve manier. Via adviezen, training of op interim basis. We komen met nieuwe inzichten, zijn creatief maar wel pragmatisch. Complexe vraagstukken omzetten naar werkbare oplossingen. Hoge kwaliteitsnormen. Onze adviseurs zijn mensen uit de praktijk en hebben jarenlange ervaring in senior posities in de publieke en private sector. Zij combineren bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring met diepgaande inhoudelijke kennis en hebben een hands on mentaliteit.

Onze klanten in de (semi) publieke sector

Hieronder treft u een overzicht van enkele van onze opdrachtgevers in de (semi) publieke sector aan. Bekijk het overzicht van onze opdrachtgevers in alle sectoren.

 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze diensten voor publieke instellingen? Maak een afspraak met Sander Boelen. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over onze mogelijkheden voor uw organisatie.
Maak een afspraak