Financiële instellingen

Veranderingen in de financiële sector volgen elkaar in hoog tempo op. De druk van toezichthouders, media, klanten en investeerders is sterk toegenomen. In hoeverre financiële instellingen er in slagen hierop in te spelen wordt in grote mate beïnvloed door de wijze waarop zij omgaan met ambities, doelen, kansen en risico’s. Als Accent Advies geloven wij dat corporaties met meer zekerheid hun doelstellingen kunnen realiseren en kansen kunnen benutten als mensen in de organisatie bewust risico’s durven te nemen en beheersen.

Een veranderend landschap

De financiële sector kenmerkt zich door een sterke regeldruk. Toezichthouders en de overheid willen voorkomen dat zij – zoals in het verleden het geval was – in moeten grijpen om systeembanken overeind te houden. Instellingen moeten daarom anticiperen op veranderingen in wet- en regelgeving en hun risico’s goed in kaart brengen. Daar komt bij dat financiële instellingen een belangrijke rol hebben in de bestrijding van witwassen en terrorisme financiering. Dit betekent dat financiële instellingen duidelijk moeten aantonen dat zij ‘in control’ zijn op hun operationele processen.

Risicomanagement als kernactiviteit

In de financiële sector heeft risicomanagement altijd een cruciale rol gespeeld. Het risicomanagement in de financiële sector is op de eerste plaats belangrijk voor de bewaking van de stabiliteit van het financiële systeem. Maar risicomanagement is ook cruciaal voor individuele financiële instellingen. In eerste instantie ging de aandacht vooral uit naar kredietrisico’s, later gevolgd door marktrisico’s. Sinds eind jaren ’90 is er ook aandacht gekomen voor de brede categorie van operationele risico’s. Onder druk van het toezicht is er een tendens om risico’s te kwantificeren en de beheersing aantoonbaar te maken en om het risicomanagement in de organisatie steeds verder te professionaliseren (‘soft controls’).

Meer zekerheid

Accent Advies helpt financiële instellingen met het verder professionaliseren van het risicomanagement. Bij onze risicomanagement opdrachten ondersteunen wij onze klanten in de financiële sector bij de veranderingen waar ze mee te maken hebben. Onze adviseurs komen niet alleen met oplossingen, maar zorgen er ook voor dat de oplossingen goed landen in uw organisatie, zodat u er direct mee aan de slag kunt. Hierbij hebben we nadrukkelijk oog voor de invloed van mensen en hun gedrag op de risicobeheersing.

Doeners, die luisteren

Accent Advies helpt financiële instellingen op een andere wijze naar hun organisatie te kijken. Wij doen dat op een onafhankelijke, betrokken en interactieve manier. Via adviezen, training of op interim basis. We komen met nieuwe inzichten, zijn creatief maar wel pragmatisch. Complexe vraagstukken omzetten naar werkbare oplossingen. Hoge kwaliteitsnormen. Onze adviseurs zijn mensen uit de praktijk en hebben jarenlange ervaring in senior posities in de publieke en private sector. Zij combineren bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring met diepgaande inhoudelijke kennis en hebben een hands on mentaliteit.

Onze opdrachtgever in de Financiële sector

Hieronder treft u een overzicht van enkele van onze opdrachtgevers in de financiële sector aan. Bekijk hier het overzicht van onze opdrachtgevers in alle sectoren.

 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze diensten voor financiële instellingen? Maak een afspraak met Frank van Egeraat. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over onze mogelijkheden voor uw organisatie.
Maak een afspraak