Governance

Breng intern toezicht naar het gewenste niveau

Om het niveau van het intern toezicht te beoordelen hebben we het ‘volwassenheidsmodel intern toezicht’ ontwikkeld. In dit model worden de huidige en gewenste ‘inrichting’ en ‘cultuur’ aspecten van het toezicht door de Raad van Commissarissen getoetst. Veelal zien RvC’s ruimte voor verdere groei. Om de volwassenheid van het toezicht door een RvC naar het gewenste niveau te krijgen, moet een RvC aandacht besteden aan onderwerpen als de inrichting van een goed werkend toezicht- en toetsingskader, de doorontwikkeling van deskundigheid, de effectiviteit in het functioneren als een team en een opbouwend kritische zelfevaluatie.

Voorwaarde voor continuïteit

Het van oorsprong Engelse begrip Governance is inmiddels goed ingeburgerd in de Nederlandse taal. Governance gaat over besturen en beheersen, over verantwoordelijkheid en zeggenschap, en over toezicht en verantwoording. Goede Governance is één van de belangrijkste voorwaarden voor de continuïteit van organisaties. Governance gaat onder meer over de verhouding tussen het bestuur en de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht. De RvC of RvT houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie.

Professionalisering intern toezicht

De noodzaak tot professionalisering van het intern toezicht neemt steeds verder toe. Dit mede als gevolg van de vele voorbeelden uit het verleden van falend intern toezicht, zowel in de private als de (semi-)publieke sector. De maatschappelijke roep om versteviging van het intern toezicht wordt steeds luider. Tegelijkertijd betekent dit ook dat het afbreukrisico en het aansprakelijkheidsrisico voor commissarissen steeds groter worden.

De effectiviteit van intern toezicht

De RvC houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De RvC richt zich daarbij tevens op de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van de organisatie, de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving. De effectiviteit van het toezicht door een RvC wordt bepaald door de wijze waarop zij haar toezicht heeft ingericht (inrichting) en de wijze waarop zij zich gedraagt (cultuur).

Bij de inrichting komen vragen aan de orde als: Heeft de RvC zijn toezicht- en toetsingskader op orde? Is sprake van goed voorbereide vergaderingen met heldere stukken? Is de besluitvorming op orde? De houding en het gedrag van individuele leden van de RvC, alsmede de interactie tussen de leden van de RvC als team, bepaalt in belangrijke de mate de effectiviteit van het toezicht. Hoe acteren raadsleden in de vergaderingen? Houden ze elkaar bij de les, of heeft ieder zo zijn eigen interesses en stokpaardjes?

Volwassenheidsmodel intern toezicht

In het door Accent Advies ontwikkelde ‘volwassenheidsmodel intern toezicht’ worden het huidige en gewenste niveau beoordeeld. Op deze wijze helpen wij onze klanten om het intern toezicht op het beoogde niveau te krijgen.

Volwassenheidsmodel intern toezicht

Bij het uitwerken van de route naar het gewenste ambitieniveau maken wij gebruik van de volgende hulpmiddelen:

Meer informatie?

Wilt u meer weten hoe Accent Advies u kan helpen om uw intern toezicht te versterken? Download dan hier de brochure.
Download brochure