Integraal risicomanagement

Risicobeleidscyclus

Er zijn vele methoden en instrumenten om risicomanagement concreet handen en voeten te geven. Bij de keuze van de juiste methode is het van groot belang om ervoor te zorgen deze aansluit de reguliere bedrijfsvoering en niet, zoals vaak, los staat van reguliere strategische, tactische en operationele sturing, beheersing en verantwoording van de corporatie. Het succes van integraal risicomanagement hangt in belangrijke mate af in hoeverre risicomanagement echt onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering en bedrijfscultuur. Door een model te hanteren dat nauw aansluit bij de beleidscyclus van de corporatie kan risicomanagement optimaal geïntegreerd worden in de reguliere sturing en beheersing van de corporatie.

Risicomanagement cyclus
Op zoek naar een model dat goed aansluit bij de reguliere bedrijfsvoering, heeft Accent Organisatie Advies de Risicomanagement cyclus ontworpen. Dit model sluit aan bij de Beleids8baan en legt zo de verbinding tussen risicomanagement en de reguliere bedrijfsvoering, waarmee risicomanagement een integraal onderdeel vormt met deze bedrijfsvoering.

In bijgaand artikel leggen we onze werkwijze in meer detail uit.