Over Ons

Organisaties helpen het beste uit zichzelf te halen

Waarom is het niet eenvoudig om altijd uw doelen te behalen? Waar komt de ruis in uw organisatie vandaan? Veel processen binnen organisaties zijn complexer ingericht dan nodig door het verloop van de tijd of doordat de markt of wetgeving andere eisen stelt aan de organisatie. Soms meten en managen organisaties niet de performance die zo cruciaal is voor hun lange termijn voortbestaan en lopen daardoor onnodige risico’s.

Team Accent Organisatie Advies

Blijvend verbeteren door beweging

Ons doel is uw organisatie in beweging te krijgen naar de toekomst die u voor ogen heeft. Met oplossingen die werken voor de lange termijn. Wij maken samen met onze klanten de vertaalslag van strategie naar uitvoering, zodat uitvoering daadwerkelijk de strategie ondersteunt. Wij zorgen dat doelen, mensen, middelen en processen op elkaar afgestemd worden. Dit doen wij met oog voor de mensen in de organisatie. Uiteindelijk zijn zij de belangrijkste assets.

Ervaring uit de praktijk

Klanten weten meestal wel dat verandering nodig is, maar soms ontbreekt de expertise om daar werkelijk mee te beginnen of om het vol te houden. Gelukkig is het begeleiden van veranderingen één van onze kernkwaliteiten.

Accent Organisatie Advies heeft een team van ervaren adviseurs uit de praktijk. Wij helpen organisaties om hun doelen te realiseren. Wij doen dat op een praktische, betrokken en interactieve manier, met oog voor de mens in de organisatie.

Doeners, die luisteren

De adviseurs van Accent Organisatie Advies helpen u zelf het beste uit uw organisatie te halen op het gebied van Operational ExcellenceRisicomanagement, Governance en Financieel Performance Management. Nadat we uw specifieke situatie in kaart gebracht hebben, ontwikkelen we oplossingen die op uw organisatie zijn afgestemd en coördineren we ook de implementatie. Kortom, wij zijn doeners die luisteren.