Overheid

Parlement-overheid-organisatie-adviesOverheid

De budgetten bij de overheid staan onder druk, terwijl het takenpakket juist wordt uitgebreid. Een lastige situatie, waarin de bestuurders moeilijke keuzes moeten maken. De dienstverlening moet worden geleverd en de doelstellingen moeten worden gerealiseerd. Daarbij moeten de risico’s goed worden beheerst.

Accent Organisatie Advies kan u ondersteunen bij het maken van deze keuzes. We helpen u bij het vinden van de juiste stuurinformatie en bepalen op basis daarvan hoe uw organisatie effectief en efficiënt kan werken met een goede beheersing van de risico’s.

Daarnaast is de toezichthoudende rol binnen de overheid sterk in ontwikkeling. Er wordt meer verwacht van de financiële afdelingen op het gebied van risicobeheersing. Dit vraagt om een verdere professionalisering van de Risk Management functie binnen overheidsinstanties. Onze adviseurs hebben brede ervaring op het gebied van Risk Management, ook binnen de overheid, en kunnen u helpen bij het verder professionaliseren van uw Risk Management functie.

Wij ondersteunen (semi-)overheidsinstanties bij de veranderingen waar ze mee te maken hebben. Onze adviseurs komen niet alleen met oplossingen, maar zorgen er ook voor dat de oplossingen goed landen in uw organisatie, zodat u er direct mee aan de slag kunt.

Graag vertellen we u meer over onze opdrachten in deze sector.