Case studies

Case studies uit de zakelijke dienstverlening

Lean in de dienstverlening – “anders” kijken

Hoe verhogen we de kwaliteit van onze dienstverlening en betrekken wij onze mensen bij de uitvoering hiervan? Voor deze uitdaging werden wij gesteld door een van onze klanten in de dienstverlenende sector. Op een hele praktische wijze is op basis van relevante Lean principes “anders” naar processen gekeken door medewerkers. Dit heeft geresulteerd in concrete verbeteringen waar alle medewerkers en klanten nu dagelijks profijt van hebben. Wilt u meer details weten over de gevolgde aanpak?


Operational Excellence in de uitzendbranche

Een uitzendorganisatie wilde effectiever en efficiënter gaan werken. In verschillende fasen is veel informatie vergaard (door middel van workshops, maar ook uit de data in de IT-systemen) waarmee verbeteringen konden worden gerealiseerd. Sommige verbeteringen leken een ‘grote drempel’ voor de organisatie, maar na de implementatie was men blij dat de stap was genomen en meer tijd kon worden besteed aan de klant.


Analyse en advies over effectiviteit financiële beheersing

Voor een middelgrote productie- en handelsorganisatie hebben wij een analyse uitgevoerd van de huidige financiële beheersing en besturing van de organisatie en de rol van de interne kostenallocatie daarin. Op basis daarvan hebben wij een concreet plan van aanpak opgeleverd om de financiële beheersing te verbeteren, rekening houdend met de strategische richting van de organisatie.


Optimaliseren facturatieproces

Accent Organisatie Advies adviseert een middelgrote IT Service Provider op het gebied van financiële sturing en beheersing van de organisatie. Wij doen dit op basis van ons Controller-op-maat concept. Wij hebben onze klant (gefuseerd met een sectorpartner) geadviseerd over de integratie en efficiënte inrichting van de financiële administraties.

Het facturatieproces van de fusiepartner verliep inefficiënt en bevatte risico’s waardoor de volledigheid van de opbrengstverantwoording onvoldoende gewaarborgd was. Wij hebben het facturatieproces zodanig ingericht dat het nu efficiënt verloopt en de toets van de externe accountant kan doorstaan.