Auditor op Maat

Een ervaren auditor afgestemd op uw wensen

Het hanteren van een gestructureerde aanpak voor risicomanagement stelt een organisatie in staat kansen te benutten, risico’s bewust te nemen en te beheersen, en daarmee haar strategie en doelstellingen te realiseren. Ook helpt het de organisatie om aantoonbaar ‘in control’ te zijn. Maar hoe regel je de 3e lijns controle als de omvang van de organisatie niet om een full-time auditor vraagt? Met onze maatwerk oplossing krijgt u het beste van twee werelden, een ervaren auditor, tegen een inzet die past bij de omvang van uw organisatie.

Bredere kijk op risicomanagement

Het risicomanagement van veel organisaties beperkt zich tot de beheersing van risico’s in de operationele en financiële processen. Hierbij ligt de nadruk vaak op het uitvoeren van interne controles die vaak gericht zijn op het operationele niveau. Goed risicomanagement omvat meer. Een  goede inrichting van de 3e lijns controle kan juist een bijdrage leveren aan een aantoonbare goede beheersing van de processen door het uitvoeren van procesgerichte audits. Typisch de werkzaamheden van een ervaren auditor. Daarmee krijgt een organisatie, maar ook de Raad van Commissarissen de ‘assurance’ dat de risicobeheersing op orde is.

Onze oplossing

Accent Advies heeft voor u de oplossing: de Auditor-op-Maat. Afhankelijk van de omvang, de complexiteit en de risico’s in uw organisatie en uw ambities op het gebied van risicomanagement, geeft deze een op maat gesneden invulling aan de auditfunctie binnen uw organisatie. Met de Auditor-op-Maat haalt u een ervaren medewerker in huis met een breed referentiekader en een pragmatische insteek. Hij of zij ondersteunt u bij het sturen en beheersen van de risico’s waar uw organisatie mee te maken heeft, en helpt u daarmee bij het realiseren van uw doelstellingen.

Wat u van onze adviseurs mag verwachten

Onze adviseurs kennen uw sector goed, zij weten wat verwacht wordt van een auditor en hebben een brede ervaring bij verschillende private en (semi)publieke organisaties. Zij leveren direct toegevoegde waarde voor uw organisatie en hebben de stevigheid om als sparringpartner voor bestuur en management te fungeren. Ook kunnen zij de dialoog tussen bestuur/directie/MT en de Raad van Commissarissen over de gesignaleerde risico’s en bevindingen uit de audits faciliteren.

Afgestemd op uw behoeften

Samen met u stellen we vast waar uw behoefte ligt en welk profiel Auditor-op-Maat uw organisatie het beste past. Afhankelijk van de omvang, complexiteit en de risico’s van de organisatie is onze ervaring dat uw Auditor-op-Maat minimaal één dag per 2 weken tot maximaal 2 dagen per week bij uw organisatie werkzaam is.

Auditor-op-Maat

Meer weten over de Auditor-op-Maat? Download dan bijgaande brochure, waarin we onze dienstverlening verder uiteen zetten.
Download brochure