Maatwerk invulling van de 3e lijn

Onder het label ‘Audits & Co’ bieden Accent Advies en Trevian Finance & Control gezamenlijk maatwerk oplossingen voor de invulling van de Interne Audit functie en de Concerncontroller functie – de zogenaamde 3e lijn – bij woningcorporaties.  Dit biedt corporaties de flexibiliteit, professionaliteit, onafhankelijkheid en continuïteit die gewenst is bij de invulling van deze functies.

Toegevoegde waarde van een effectieve 3e lijn

Binnen het ‘three lines model’, een breed geaccepteerd model voor de inrichting van governance, risicomanagement en interne beheersing (control), draagt de 3e lijn bij aan het bereiken van de doelstellingen van een organisatie door de effectiviteit van de processen van governance, risicomanagement en interne beheersing te evalueren en aanbevelingen te doen om die te verbeteren. Een effectief functionerende 3e lijn richt zich daarbij niet alleen op het beperken van risico’s, maar stelt een organisatie juist in staat kansen te benutten en risico’s beheerst te nemen. Door haar werkzaamheden verschaft de 3e lijn zekerheid (assurance) aan het bestuur en de Raad van Commissarissen dat de interne risicobeheersing in de organisatie op orde is en passend is bij de doelstellingen van de organisatie.

Met Audits & Co vullen we de 3e lijn effectief voor u in

Accent Advies en Trevian Finance & Control bieden gezamenlijk maatwerk oplossingen voor corporaties om effectief invulling te geven aan de 3e lijn. Onder het label ‘Audits & Co’ ondersteunen wij corporaties op het vlak van interne audit en concerncontrol, waaronder:

  • Advisering over inrichtingsvraagstukken
  • Brede ondersteuning op het vlak van interne audit, van het uitvoeren uitvoering van interne audits
  • Co-sourcing of outsourcing, de gehele of gedeeltelijke invulling van de interne audit functie
  • Tijdelijke of parttime invulling van de concerncontroller functie

Wij bieden corporaties flexibiliteit, professionaliteit (gebaseerd op best practices) en continuïteit in de invulling van de 3e lijn, waarbij wij vanuit een onafhankelijke positie corporaties kunnen adviseren en een ‘blik van buiten’ bieden.