Risicomanager-op-Maat

Een ervaren risicomanager afgestemd op uw wensen

Het hanteren van een gestructureerde aanpak voor risicomanagement stelt een organisatie in staat kansen te benutten, risico’s bewust te nemen en te beheersen, en daarmee haar strategie en doelstellingen te realiseren. Ook helpt het de organisatie om aantoonbaar ‘in control’ te zijn. Maar hoe regel je dat als de omvang van de organisatie niet om een full-time risicomanager vraagt? Met onze maatwerk oplossing krijgt u het beste van twee werelden, een ervaren risicomanager, tegen een inzet die past bij de grootte van uw organisatie.

Bredere kijk op risicomanagement

Het risicomanagement van veel organisaties beperkt zich tot de beheersing van risico’s in de operationele en financiële processen. Ook de interne controles en audits zijn vaak gericht op het operationele niveau. Goed risicomanagement omvat meer, en kan juist een goede bijdrage leveren aan de dialoog over onderwerpen als de strategie en koers van de corporatie, de risicobereidheid, en de doorvertaling daarvan naar tactisch en operationeel niveau. Typisch de werkzaamheden van een ervaren risicomanager.

Onze oplossing

Accent Advies heeft voor u de oplossing: de Risicomanager-op-Maat. Afhankelijk van de omvang, de complexiteit en de risico’s in uw organisatie en uw ambities op het gebied van risicomanagement, geeft deze een op maat gesneden invulling aan de risicomanagement functie binnen uw organisatie. Met de Risicomanager-op-Maat haalt u een ervaren medewerker in huis met een breed referentiekader en een pragmatische insteek. Hij of zij ondersteunt u bij het sturen en beheersen van de risico’s waar uw organisatie mee te maken heeft, en u daarmee helpt bij het realiseren van uw doelstellingen.

Wat u van onze adviseurs mag verwachten

Onze adviseurs kennen uw sector goed, zij weten wat effectief risicomanagement inhoudt en hebben een brede ervaring bij verschillende private en (semi)publieke organisaties. Zij leveren direct toegevoegde waarde voor uw organisatie en hebben de stevigheid om als sparringpartner voor bestuur en management te fungeren. Ook kunnen zij de dialoog tussen bestuur/directie/MT en de Raad van Commissarissen over strategische risico’s en risicobereidheid faciliteren.

Afgestemd op uw behoeften

Samen met u stellen we vast waar uw behoefte ligt en welk profiel Risicomanager-op-Maat uw organisatie het beste past. Afhankelijk van de omvang, complexiteit en de risico’s van de organisatie is onze ervaring dat uw Risicomanager-op-Maat minimaal één dag per 2 weken tot maximaal 2 dagen per week bij uw organisatie werkzaam is.

Risicomanager-op-Maat

Meer weten over de Risicomanager-op-Maat? Download dan bijgaande brochure, waarin we onze dienstverlening verder uiteen zetten.
Download brochure