Veiligheidsbewustzijn Simulatiespel

Leer risico’s voor ziekenhuizen inzien

Om op een snelle, leerzame – en vooral ook leuke – manier te ontdekken wat veiligheidsbewustzijn betekent voor een ziekenhuis heeft Accent Advies een simulatiespel ontwikkeld dat zich volledig richt op dit onderwerp. Het gezamenlijk spelen van het Veiligheidsbewustzijn Simulatiespel voor ziekenhuizen laat medewerkers in alle lagen van de organisatie de impact ervaren van keuzes op het vlak van veiligheid. Tijdens het spelen worden de deelnemers uitgedaagd om risico’s te zien, afwegingen te maken tussen mogelijke beheersmaatregelen, en beslissingen te nemen over het al dan niet wegnemen van de risico’s. 

Het spel

Het Veiligheidsbewustzijn Simulatiespel voor ziekenhuizen draait om een fictiefziekenhuis met vier bedrijfsprocessen, die wordt geleid door een managementteam, de deelnemers. Door patiënten door de processen heen te loodsen en de patiënttevredenheid hoog te houden, kan men geld verdienen en het marktaandeel vergroten. Het spel wordt gespeeld tegen andere ziekenhuizen en het ziekenhuis met de meeste punten wint. Het winnende ziekenhuis heeft de veiligheidsrisico’s adequaat beheerst, en het (maatschappelijk) rendement gemaximaliseerd.  

Wat leert u?

Na het spelen van het spel hebben de deelnemers:  

  • Groter bewustzijn van veiligheidsrisico’s  
  • Kennis gemaakt met veiligheidsrisico’s in verschillende zorgprocessen  
  • Inzicht gekregen in mogelijke maatregelen om veiligheidsrisico’s te verminderen  
  • Met elkaar gediscussieerd over veiligheid in het dagelijkse werk 

Hoe kunt u het spel inzetten?

Het spel heeft ten doel om veiligheid bespreekbaar te maken. Het kan bijvoorbeeld ingezet worden als onderdeel van het opleidingstraject voor co-assistenten. Naast opname in het opleidingstraject, kan het spel ook gespeeld worden tijdens een teamdag of met een breed scala van betrokkenen bij een bepaalde afdeling. Diversiteit in de groep (artsen, verpleegkundigen, medewerkers control, beveiliging, operationeel managers) zorgt voor een goede kruisbestuiving en verdieping van de onderlinge communicatie: een voorwaarde voor veiligheid in ziekenhuizen! 

Praktische informatie

  • Voor het spel reserveren wij 2,5 – 3 uur, inclusief discussie over eigen thema’s, welke wij vooraf met u bespreken 
  • Aan het spel dienen minimaal 8 personen deel te nemen 
  • Tarieven zijn beschikbaar op aanvraag, onder andere afhankelijk van de groepsgrootte
  • Het spel wordt bij u op locatie gespeeld 
  • Deelnemers aan de training kunnen 2 PE punten verkrijgen in het kader van het verrichten van permanente educatie activiteiten 
  • Accent Advies heeft een CRKBO registratie waardoor wij, indien gewenst, de training btw-vrij kunnen aanbieden 

Meer informatie?

Wilt u meer weten hoe ons Veiligheidsbewustzijn Simulatiespel voor de zorg uw medewerkers bewuster maakt van de risico's rond patiëntveiligheid? Download dan bijgaande brochure of neem contact met ons op via onderstaand contactformulier.
Download brochure