WMO Simulatiespel 

Ontdek verbeterslagen voor gemeenten

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en daarmee voor een belangrijk deel voor de ondersteuning aan mensen zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en andere mensen kunnen blijven ontmoeten. Daarvoor hebben wij het WMO Simulatiespel ontwikkeld dat zich richt op het verder professionaliseren en optimaliseren van de aansturing en borging van de WMO activiteiten binnen gemeenten.

Impact WMO ervaren

Om de doelen van de WMO te kunnen realiseren komen vragen aan de orde zoals:  

 • Welke stappen onderneemt uw gemeente om de zelfredzaamheid en participatie van burgers echt te verhogen?  
 • Hoe houdt u grip op de kwaliteit van de gecontracteerde zorgaanbieders?  
 • Op welke termijn denkt u dat ook de zorgkosten flink omlaag kunnen en hoe wordt dit geborgd?  
 • En hoe voorkomt u dat betrokken eindverantwoordelijken en medewerkers niet in oud gedrag vervallen maar verantwoordelijk en resultaatgericht te werk gaan?  

Zo maar een paar vragen. Om over deze en andere vragen op een snelle, inspirerende – en vooral ook leuke – manier kennis en ervaringen te delen, heeft Accent Advies een simulatiespel ontwikkeld dat zich richt op het verder professionaliseren en optimaliseren van de aansturing en borging van de WMO activiteiten binnen gemeenten. Het gezamenlijk spelen van het WMO Simulatiespel voor gemeenten laat de deelnemers de impact ervaren van keuzes in vier leidende processen.  

Het spel

Het WMO Simulatiespel voor gemeenten draait om een fictieve gemeente, met vier processen, die wordt geleid door het bestuur, de deelnemers. Met het doorlopen van de processen kunnen de spelers geld verdienen en ruimte creëren om meer burgers te ondersteunen op weg naar maximale participatie. Tijdens het spelen worden de deelnemers uitgedaagd om risico’s te zien en afwegingen te maken over het al dan niet investeren in maatregelen in aandachtsgebieden zoals Kwaliteitsmanagement, Zorgvernieuwing en Cultuur & Gedrag.  

Voor wie?

Het spel wordt gespeeld tegen andere gemeenten en de gemeente met de meeste punten wint. De winnende gemeente heeft de risico’s adequaat beheerst, de financiële continuïteit geborgd en de grootste participatie van burgers gerealiseerd. Primaire doelgroep voor het spel zijn de wethouders, gemeentelijke beleidsmakers en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de WMO transitie zelf en vertegenwoordigers van zorgaanbieders. 

Wat leert u?

Na het spelen van het spel hebben de deelnemers:  

 • Inzicht gekregen in mogelijke optimalisatie en borging van WMO activiteiten 
 • Inzicht gekregen in mogelijke risico’s binnen de WMO en in maatregelen om risico’s te verminderen en verbeteringen te stimuleren  
 • Met elkaar gediscussieerd over prominente aandachtsgebieden en processen in de gemeenten 

Hoe kunt u het spel inzetten?

Het spel kan ingezet worden als onderdeel van een teamsessie, gewoon omdat het leuk is én omdat het een makkelijke manier is om met elkaar in gesprek te komen over inhoudelijke onderwerpen als Kwaliteitsmanagement, Interne Organisatie, Externe Samenwerking, Zorgvernieuwing en Cultuur & Gedrag.   

Het spel kan dienen als een ludieke onderbreking van een taaie beleidssessie. Door het spelelement zijn deelnemers veelal gedreven en open om de inhoudelijke gesprekken naar een ander niveau te tillen.  

Praktische informatie

 • Voor het spel reserveren wij 2,5 – 3 uur, inclusief discussie over eigen thema’s, welke wij vooraf met u bespreken
 • Aan het spel dienen minimaal 8 personen deel te nemen 
 • Tarieven zijn beschikbaar op aanvraag, onder andere afhankelijk van de groepsgrootte 
 • Het spel wordt bij u op locatie gespeeld 
 • Deelnemers aan de training kunnen 2 PE punten verkrijgen in het kader van het verrichten van permanente educatie activiteiten 
 • Accent Advies heeft een CRKBO registratie waardoor wij, indien gewenst, de training btw-vrij kunnen aanbieden 

Meer informatie?

Wilt u meer weten hoe ons WMO Simulatiespel uw medewerkers bewuster maakt van de dynamiek rond de uitvoering van de WMO? Download dan bijgaande brochure of neem contact met ons op via onderstaand contactformulier.
Download brochure