Tijdstudies helpen bij het benoemen van ‘buikgevoelens’

Binnen Lean Management is er een heel scala aan methoden en technieken om verspillingen in een organisatie te identificeren en te elimineren. Een methode die in de praktijk heel effectief blijkt te zijn, is een tijdstudie. Een tijdstudie geeft namelijk een goed en objectief beeld van de tijd die wordt besteed aan activiteiten in een organisatie.

Meten = Weten, ook bij verspillingen

Dit leidt soms tot geheel nieuwe inzichten, soms is het vooral een bevestiging van een beeld dat reeds aanwezig was. Het grote voordeel van een tijdstudie is, dat deze objectieve weergave van de feiten een eind maakt aan ellenlange discussies  die met name gebaseerd zijn op ‘buikgevoelens’ en dat concrete maatregelen kunnen worden genomen om de tijdsbesteding te wijzigen en daarmee verspillingen te elimineren.

Er zijn verschillende soorten tijdstudies die voor diverse doeleinden kunnen worden ingezet. In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de toepassing van mogelijke doelstellingen van een tijdstudie en de daarbij behorende tijdstudietechniek.

Toepassingsvoorbeelden

In dit artikel wordt een aantal voorbeelden gegeven van tijdstudies die werden ingezet om verspillingen te identificeren. Dit zijn voorbeelden uit verschillende sectoren: een zorginstelling, een dienstverlenende organisatie, een logistieke afdeling van een productiebedrijf en een onderhoudsbedrijf.

Meer weten?

In dit artikel beschrijven we een aantal praktijkvoorbeelden, waarbij tijdstudies helpen om verspillingen helder in kaart te brengen.
Download artikel