Training Financieel Risicomanagement

Ontdek de betekenis van kredietrisico’s en marktrisico’s

Financieel risicomanagement wordt vaak onderverdeeld in kredietrisico (ofwel tegenpartijrisico) en marktrisico (ofwel prijsrisico). In de training financieel risicomanagement gaan we nader in op de betekenis van deze risico’s voor uw organisatie en hoe ze beïnvloed worden door ontwikkelingen op de financiële markten.

Inzicht in risicoanalysetechnieken

Organisaties staan bloot aan vele risico’s:

  • Hoe bepaalt u welke risico’s het belangrijkst zijn voor uw organisatie?
  • Welke risico’s kunt u accepteren en welke moet u juist voorkomen?
  • Welke financiële instrumenten kunt u gebruiken om de risico’s af te dekken?
  • Wat zijn de risico’s bij het gebruik van derivaten?

Vragen waar u tijdens de training Financieel Risicomanagement antwoord op zult krijgen. Aan de hand van diverse voorbeelden uit de praktijk zult u inzicht krijgen in de meest gehanteerde risicoanalysetechnieken. Daarnaast gaan we in op de werking van de verschillende financiële instrumenten voor het afdekken van risico’s (hedgen). U leert deze toe te passen op uw eigen situatie.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de training Financieel Risicomanagement? Download dan hier de brochure.
Download brochure

Hoe helpt het u in uw dagelijks werk?

Door deze training bent u in staat om de basisprincipes van financieel risicomanagement toe te passen in uw dagelijks werk. Na afloop van de training kunt u de belangrijkste financiële risico’s in uw organisatie onderkennen en maatregelen treffen om risico’s te beperken.

Wat leert u?

  • De financiële risicosoorten onderscheiden en benoemen.
  • De meetmethodieken voor deze risicosoorten
  • De risicobeheersingstechnieken begrijpen evenals de werking en toepassing ervan
  • Beter inzicht in relevante regelgeving en actuele thema’s (bijv. uitbesteden)
  • Begrip van governance en kennis van best practices
  • De relevante toepassingen voor de eigen organisatie uit dit geheel herkennen

Open inschrijving

In het voor- en najaar organiseren we een open inschrijving training. U kunt zich inschrijven voor deze training via onderstaand formulier. Na uw inschrijving wordt u benaderd door een van de trainers om af te stemmen of dit de juiste training is voor u. Tevens zullen zij u informeren op welke datum de training bij voldoende belangstelling zal plaatsvinden. 

Voor wie?

De training Financieel Risicomanagement is speciaal ontwikkeld voor iedereen die sterk betrokken is bij het beheer van rente- en valutarisico’s van een organisatie, zoals de controller, risicomanager, financieel manager, cash manager of treasurer.

Praktisch

De training Financieel Risicomanagement is een eendaagse training, waarbij wij de theorie behandelen aan de hand diverse praktijkcases. De training vindt plaatst in een kleine groep van maximaal acht personen De open-inschrijving training vindt plaats op ons kantoor in Baarn, maar wij verzorgen ook ‘in huis’ trainingen.

Kosten

De kosten voor de eendaagse training bedragen €800 per deelnemer.

Accent Advies heeft een CRKBO registratie, waardoor wij eventueel de training btw-vrij kunnen aanbiede