Training Risicomanagement & Auditing

Inzichtelijk beleid, speciaal voor woningcorporaties

Woningcorporaties hebben te maken met grote (financiële) risico’s. Van het bestuur van een corporatie wordt verwacht dat zij de risico’s die verband houden met de activiteiten in kaart brengt, een inzichtelijk beleid voor het beheersen van die risico’s hanteert, en hierover verantwoording aflegt. De risicomanagement functie en de audit functie ondersteunen het bestuur hierbij, ieder vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid.

Risicomanagement technieken

Met onze tweedaagse Training Risicomanagement & Auditing voor Woningcorporaties geven wij corporaties inzicht in het belang van een goed functionerend risicomanagement en bieden wij handreikingen voor het effectief inrichten daarvan. U krijgt inzicht in veel gehanteerde risicomanagement technieken die u direct in de praktijk kunt brengen. Tevens gaan wij tijdens de training in op het belang van een gezonde risicocultuur, de zogenaamde soft-controls en hoe u inzicht kunt krijgen in de risicocultuur in uw organisatie. Daarnaast geven wij u een overzicht van de belangrijkste principes en werkwijzen die gehanteerd worden binnen het vakgebied Auditing.

Hoe helpt het u in uw dagelijks werk?

Door deze training krijgt u een goed een helder beeld van het belang van risicomanagement en auditing. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laten we zien hoe deze onderwerpen u kunnen helpen om het risicobewustzijn binnen uw gehele corporatie te vergroten. Na de training heeft u praktische handvatten die u instaat stellen om risicomanagement en auditing in uw corporatie meer vorm te geven.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze training Risicomanagement & Auditing voor Woningcorporaties? Download dan hier de brochure.
Download brochure

Wat leert u?

  • Hoe u risico’s bij een corporatie kunt identificeren op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.
  • Welke technieken er zijn om risico’s te beheersen
  • Wat risicobereidheid is en hoe u die kunt formuleren
  • Wat de theorie en principes rondom auditing zijn
  • Wat het belang is van een gezonde risicocultuur en hoe u daar handen en voeten aan geeft.

Open inschrijving

In het voor- en najaar organiseren we een open inschrijving training. U kunt zich inschrijven voor deze training via onderstaand formulier. Na uw inschrijving wordt u benaderd door een van de trainers om af te stemmen of dit de juiste training is voor u. Tevens zullen zij u informeren op welke datum de training bij voldoende belangstelling zal plaatsvinden. 

Voor wie?

De training Risicomanagement & Auditing voor Woningcorporaties is speciaal ontwikkeld voor iedereen die sterk betrokken is bij het beheer van risico’s van een corporatie, zoals bijvoorbeeld de (business) controller, risicomanager, manager financiën. Maar de training is ook zeer geschikt voor bestuurders en leden van de RvC om een integraal beeld op het onderwerp te krijgen.

Praktisch

De training Risicomanagement & Auditing voor Woningcorporaties is een tweedaagse training in ons kantoor in Baarn, maar kan ook in-company worden verzorgd. De training vindt plaatst in een kleine groep, van maximaal acht tot twaalf personen en wordt verzorgd door een trainer met ruime praktijkervaring.

Kosten

De kosten voor de tweedaagse training bedragen €1.500 per deelnemer.

Accent Advies heeft een CRKBO registratie, waardoor wij de trainingen eventueel btw-vrij kunnen aanbieden.