Training Introductie Risicomanagement voor Woningcorporaties

Leer risicoanalyse-technieken voor uw eigen corporatie

Een corporatie heeft bij het uitvoeren van haar strategie en in de bedrijfsvoering te maken met allerlei onzekerheden. Sommige onzekerheden bieden kansen, andere onzekerheden vormen een bedreiging voor de corporatie om haar doelstellingen te realiseren. Hoe beter een corporatie in staat is deze onzekerheden in beeld te brengen en te beheersen, hoe beter de corporatie kansen kan benutten, risico’s bewust kan nemen en daarmee haar strategie en doelstellingen kan realiseren. Een goede inrichting en werking van het risicomanagement draagt hieraan bij.

Van het bestuur van een corporatie wordt verwacht dat zij de risico’s die verband houden met de activiteiten in kaart brengt, een inzichtelijk beleid voor het beheersen van die risico’s hanteert, en hierover verantwoording aflegt. De Raad van Commissarissen (RvC) moet hierop toezien. De concerncontroller heeft hierin een ondersteunende en toetsende rol.

Deze eendaagse training is bedoeld voor (beginnende) concerncontrollers, business controllers,  risicomanagers en auditors die werkzaam zijn bij woningcorporaties. Daarnaast biedt de training bruikbare handvatten voor bijvoorbeeld managers financiën & bedrijfsvoering, bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen om invulling te geven aan of toezicht te houden op het risicomanagement binnen de corporatie.

Inhoud van de training

Tijdens de training komen de volgende zaken aan bod:

 • Basisbegrippen risicomanagement
 • Verwachtingen van stakeholders (w.o. Aw en WSW)
 • Het inrichten van de risicomanagement cyclus
 • Rollen en verantwoordelijkheden in de organisatie (three lines model)
 • Identificeren van verschillende risico’s (strategisch, operationeel, financieel)
 • Definiëren van de risicobereidheid
 • Methoden en technieken om risico’s en beheersmaatregelen te beoordelen
 • Het beïnvloeden van houding en gedrag met soft controls

Wat leert uw tijdens de training?

 • U kent de belangrijkste begrippen en attentiepunten in het kader van risicomanagement
 • U weet hoe risicomanagement effectief ingericht kan worden en wat ieders rol daarin is
 • U bent in staat om de belangrijkste risico’s voor de corporatie te identificeren en daarop een risicobereidheid te bepalen
 • U kan de methoden en technieken toepassen om risico’s en beheersmaatregelen te beoordelen
 • U heeft begrip van het belang van houding en gedrag in relatie tot risicomanagement en hoe dit beïnvloed kan worden met behulp van soft controls.

Kosten

De deelnamekosten van de training Introductie Risicomanagement voor woningcorporaties bedragen € 655 exclusief btw en parkeerkosten, inclusief koffie/thee, lunch en documentatie

Inschrijven

De training wordt verzorgd door Frank van Egeraat, partner van Accent Advies. Schrijf u hier in voor de training Introductie Risicomanagement voor Woningcorporaties
Inschrijven

Deze training is een coproductie van Accent Advies en Nestas communicatie.