Expertise

Integraal risicomanagement onmisbaar om doelstellingen te realiseren

Het succes van integraal risicomanagement hangt af van de mate waarin risicomanagement onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering en bedrijfscultuur. Door een model te hanteren dat nauw aansluit bij de beleidscyclus van de organisatie kan risicomanagement optimaal geïntegreerd worden in de reguliere sturing en beheersing van de organisatie en levert het een bijdrage aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen.

Accent Advies heeft hiervoor een model ontwikkeld dat de volledige risicomanagement cyclus omvat, de Risico8baan. Dit model sluit aan bij de reguliere sturing van een organisatie en legt zo de verbinding tussen risicomanagement en de dagelijkse bedrijfsvoering. Ontdek de onderdelen van onze Risico8baan.