Doorontwikkelen van deskundigheid

Voor de doorontwikkeling van de RvC richt onze dienstverlening zich op inhouse trainingen, workshops en simulatiespellen op onderwerpen als Governance en risicomanagement. Wij hebben ruime ervaring met trainingen op deze terreinen die wij ook voor commissarissen voor VTW, Wagner en de Erasmus Universiteit aanbieden.

Algemene en specifieke deskundigheid

De RvC moet zodanig zijn samengesteld dat de benodigde deskundigheid, achtergrond, competenties en onafhankelijkheid aanwezig zijn om hun taak naar behoren te kunnen vervullen. Iedere commissaris dient te beschikken over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak. Daarnaast moet elke commissaris voldoende algemene deskundigheid hebben om de hoofdlijnen van het totale beleid van de organisatie te kunnen beoordelen.

 

Hogere eisen

Aan de professionele kennis en kunde van RvC-leden worden steeds hogere eisen gesteld. Veel RvC-leden moeten tegenwoordig voldoen aan Permanente Educatie (PE) verplichtingen. Kennis en kunde wordt verwacht op gebieden als:

  • Governance
  • Financieel management
  • Risicomanagement
  • Boardroom dynamics

Daarbij is het van belang dat de RvC inzicht heeft in deze onderwerpen vanuit hun rolvervulling als toezichthouder, klankbord en werkgever.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening voor de doorontwikkeling van uw RvC? Maak een afspraak met Frank van Egeraat. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over onze mogelijkheden voor uw organisatie.
Maak een afspraak