Een opbouwend kritische zelfevaluatie

Van een RvC wordt verwacht dat zij ten minste eenmaal per jaar haar eigen functioneren, het functioneren van de afzonderlijke commissies van de raad en dat van de individuele commissarissen evalueert. Daarvoor bieden wij diverse instrumenten voor de zelfevaluatie (zoals scan, vragenlijst, online tooling) om aan de voorkant bij deelnemers hun inbreng op te halen. Op basis van de uitkomsten hiervan begeleiden wij RvCs met een gestructureerde discussie en dialoog.

Punten zelfevaluatie

Tijdens de zelfevaluatie besteedt de RvC aandacht aan:

  • Inhoudelijke aspecten, de onderlinge interactie en de interactie met het bestuur.
  • Zaken die zich in de praktijk hebben voorgedaan waaruit lessen kunnen worden getrokken; en
  • Het gewenste profiel, de samenstelling, competenties en deskundigheid van de RvC.

 

Verdere professionalisering

Het periodiek evalueren van het eigen functioneren door de RvC is een essentiële stap naar verdere professionalisering van het intern toezicht. Voor de jaarlijkse zelfevaluatie kunnen verschillende instrumenten gebruikt worden, zoals een vragenlijst, online survey of een stemsysteem om de meningen van RvC leden te peilen.

 

Periodieke zelfevaluatie

De zelfevaluatie bestaat echter uit meer dan alleen het afvinken van lijstjes. Het is gebruikelijk, en in sommige sectoren zelfs verplicht, om de zelfevaluatie periodiek (om de 2-3 jaar) te laten plaatsvinden onder onafhankelijke, externe begeleiding.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze instrumenten voor de zelfevaluatie van uw RvC? Maak een afspraak met Sander Boelen. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over onze mogelijkheden voor uw organisatie.
Maak een afspraak