Werken aan de effectiviteit als team

De RvC dient zorg te dragen dat hij effectief functioneert. De effectiviteit van de RvC is voor een belangrijk deel afhankelijk van de rol vervulling door individuele leden. De effectiviteit wordt ook beïnvloedt door de samenstelling van de RvC en onderlinge wisselwerking tussen de raadsleden als team. Voor het verhogen van de effectiviteit van de RvC als team bestaat onze dienstverlening uit het begeleiden en coachen van aankomende en zittende commissarissen. We kunnen RvC’s ook in teamverband ondersteunen RvC door inzicht te verschaffen in teamrollen en teamdynamiek en coaching gericht op het verstevigen van het team.

Goed toezicht

Beginnende raadsleden moeten zich bekwamen in het ‘goed toezicht houden’, maar ook raadsleden die al langer als toezichthouder acteren moeten zich permanent ontwikkelen. De opvattingen over wat ‘goed toezicht houden’ is, staan niet stil.

 

Aankomende commissarissen

Een aankomend commissaris staat voor een aantal uitdagingen:

  • Hoe doorloop ik succesvol het selectieproces?
  • Wat moet ik verwachten van de fit & proper test (indien van toepassing)?
  • Hoe verschijn ik goed voorbereid aan de start van mijn commissariaat?

 

Zittende commissarissen

Maar ook zittende commissarissen moeten zich permanent ontwikkelen en ‘bij de tijd blijven’:

  • Veranderende opvattingen over wat ‘goed toezicht houden’ is.
  • Actuele ontwikkelingen op vakinhoudelijke gebieden (Governance, financiën, risicomanagement).

 

RvC als team

Daarnaast is een RvC niet alleen een samenstel van individuen, maar vooral ook een team. Ook de RvC als team moet zich blijven ontwikkelen. De dynamiek in de RvC is van grote invloed op de effectiviteit van het toezicht:

  • Geven raadsleden elkaar voldoende de ruimte, wordt tegenspraak gewaardeerd, en hebben raadsleden respect voor elkaars opvattingen en meningen?
  • Speelt de voorzitter zijn rol op de juiste manier?
  • Is de relatie tussen de voorzitter en de bestuurder zodanig hecht dat dit de Raad als collectief in haar toezicht belemmerd?

Allemaal zaken die bepalen of een RvC als team effectief toezicht kan houden. Dit vereist inzicht in de dynamiek in het team en begrip van elkaars rollen en drijfveren.

Meer informatie?

Wilt u meer weten hoe de adviseurs van Accent Advies u kunnen helpen bij het verder professionaliseren van het intern toezicht? Download dan hier onze brochure over onze dienstverlening.
Download brochure