De controlfunctie in de driehoek

Naast de opzet en inrichting van de controlfunctie, ondersteunen wij klanten ook met de invulling van de controllersrol. Het is onze ervaring dat klanten, met name in de semipublieke sector, geen fulltime controller nodig hebben. Accent Advies biedt klanten een tijdelijke invulling met de inhuur van een externe, gespecialiseerde risicomanager die een aantal dagen per week/per maand deze rol vervult.

Controller bij semipublieke instellingen

De controlfunctie vindt haar oorsprong in een door de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid opgesteld rapport – na een aantal incidenten – om het traditionele governance model van semipublieke instellingen (tweeluikmodel: bestuur – raad van toezicht) te versterken. In dit model moet de controller of riskmanager het interne weerwerk en tegenspraak (‘checks and balances’) verstevigen, vooral in situaties waar het bewaken van de financiële stabiliteit, de integriteit van de organisatie en de kwaliteit van het primaire proces van belang zijn.

Integraal perspectief

Wat opvalt is dat de WRR in één adem spreekt over ‘controller / riskmanager’. Dat is relevant voor de vraag wat de rol en positie van de controller is binnen het stelsel van risicobeheersing bij een organisatie. In onze zienswijze heeft de controller een brede scope en kijkt naar de zogenaamde ‘Enterprise Risks’ vanuit een integraal perspectief, waarbij de functie zowel oog heeft voor de financiële als niet-financiële risico’s, en zowel de hard controls als de soft controls.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wilt u meer weten over onze expertise op het gebied van de controlfunctie in semipublieke instellingen? Neem contact op met Sander Boelen. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over onze mogelijkheden voor uw organisatie.
Maak een afspraak