Inrichten interne audit functie

Voor veel organisaties is het een uitdaging om effectief invulling te geven aan een interne audit functie. Dat heeft verschillende oorzaken; de omvang van de organisatie, beschikbaarheid van audit professionals en de vermenging van rollen zijn daarbij de belangrijkste. Welke opties heeft u bij het inrichten van de interne audit functie?

Een organisatie kan een keuze maken uit verschillende opties om de interne audit functie in te vullen. De twee opties aan de uiteinden van het spectrum van mogelijkheden zijn het in-house organiseren versus het volledig outsourcen van de functie. Tussen deze twee uitersten zit de mogelijkheid van co-sourcing, dat op verschillende manieren vorm gegeven kan worden. Hieronder zullen wij deze drie opties nader toelichten.

In-house

Bij de in-house optie heeft de organisatie één of meer interne auditors in vaste dienst. Zij voeren alle voorkomende audit activiteiten uit, zoals het opstellen van het interne audit jaarplan, het uitvoeren van de interne audits, het bewaken van de opvolging van audit aanbevelingen en acties, het verzorgen van periodieke rapportages aan het bestuur en de RvC, en het doen van thematische onderzoeken of audits op verzoek (b.v. bij een vermeende integriteitsschending in de organisatie).

Outsourcing

Bij de outsourcing optie heeft de corporatie de volledige interne audit functie bij een externe professionele dienstverlener belegd, waarmee een dienstverleningsovereenkomst met bijbehorende ‘Service Level Agreement’ is afgesloten. De dienstverlener ‘ontzorgt’ de organisatie volledig bij het invullen van de interne audit functie. De externe partij voert alle voorkomende audit activiteiten uit, en legt hierover verantwoording af aan het bestuur en de RvC.

Co-sourcing

Bij de co-sourcing optie houdt de organisatie enkele belangrijke activiteiten van de interne audit functie in huis, zoals bijvoorbeeld het opstellen van de jaarlijkse audit planning en de periodieke rapportages aan bestuur en RvC. Voor de uitvoering van de audits steunt de organisatie echter op één of meer professionele dienstverleners. De mate waarin hangt af van het gekozen model. Hierbij kiest de ene organisatie om enkele audits intern te laten uitvoeren, waarbij de andere alleen de regievoering op de de audit werkzaamheden oppakt.

Overwegingen

Er is geen ‘one size fits all’ oplossing voor het inrichten van de interne audit functie bij een organisatie. Verschillende overwegingen spelen daarbij een rol, die iedere organisatie voor zichzelf moet afwegen, zoals:

  • De mate waarin de onafhankelijkheid van de interne auditor gewaarborgd is;
  • De gewenste en beschikbare kennis, expertise en ‘blik van buiten’;
  • De continuïteit in de uitvoering van de audit werkzaamheden;
  • De flexibiliteit in de inzet om te voorzien in een specifieke, onvoorziene behoefte aan audit capaciteit;
  • De totale kosten van de invulling van de interne audit functie.

Invulling audit functie

In bijgaand artikel werken we de keuzes voor de inrichting van de audit functie uit voor woningcorporaties. Hierbij benoemen wij de voor- en nadelen van ieder van mogelijkheden en schetsen een beoordelingskader voor de beoordeling van de interne audit functie.
Download artikel