Kaizen

Praktisch en actiegerichte verbeter initiatieven

Organisaties moeten zich steeds aanpassen aan veranderende omstandigheden. Dit betekent dat binnen het bedrijf de processen ook continu aangepast moeten worden. Toch blijkt dit vaak een lastig proces, waarbij vaak grote projecten met lange doorlooptijden de oplossing moeten bieden. Maar wat nu als iemand een goed idee heeft? Hoe zorg je ervoor dat die ideeën niet een stille dood sterven? Door ideeën van medewerkers uit te werken met behulp van een Kaizen blijven dergelijke verbeter initiatieven praktisch en actiegericht. Tijdens een Kaizen wordt de PDCA-cyclus versneld doorlopen en zien de medewerkers direct resultaat

Goed doen

Het gebruik van een Kaizen geeft inhoud aan deze prachtige woordspeling. Kaizens (letterlijk Kai=Doen en Zen=Goed) vormen het fundament voor het verbeterproces in een Lean organisatie. Een Kaizen is een bewust ingezette verbetersessie om een geïdentificeerde kans of een probleem op te pakken. Door de focus op één of slechts een paar kansen of problemen te leggen, is de kans op succes vele malen groter.

Kaizen verbindt

Een Kaizen motiveert omdat de medewerkers worden betrokken en de uitkomsten direct worden opgepakt. Op deze manier geeft een Kaizen medewerkers energie omdat het praktisch is en op korte termijn acties en resultaten oplevert. Kaizen verbindt de medewerkers door de kennis en ervaring van vakmensen te delen en samen met anderen het eigen werk makkelijker, sneller en beter te maken.

Instrument voor verbeteren

Er bestaan verschillende Kaizen vormen voor dagelijkse, kleine en grote verbetersessies. In een Lean organisatie vormen Kaizens of verbetersessies een regulier onderdeel van het dagelijks werk en dé motor achter continu verbeteren. In onze Lean implementatie aanpak werken wij voor de grotere Kaizens met dertig dagen actieplannen. Op deze manier houden wij de verbetertrajecten praktisch en actiegericht. Wij zijn een voorstander van kleine, beheersbare experimenten. Heeft iemand een goed idee? Probeer dit dan zo snel mogelijk uit om te zien of het werkt. Tijdens een Kaizen wordt de PDCA cirkel dan ook versneld doorlopen.

PDCA cirkel

In Lean wordt de Deming cirkel (Plan-Do-Check-Act) gebruikt om op een systematische wijze een verbetercyclus te doorlopen:

Plan fase: omschrijf de kans of het probleem, leg de feiten vast (nulmeting), onderzoek de oorzaken, creëer, beoordeel en kwantificeer verschillende oplossingen

Do fase: probeer in een gecontroleerde omgeving de beste oplossing uit terwijl de uitkomsten nauwkeurig worden vastgelegd, tijdens deze pilots kunnen medewerkers ideeën uitproberen

Check fase: in deze fase gaan medewerkers de uitkomsten van de ‘Do fase’ toetsen aan de gestelde doelen van de ‘Plan fase’, waarbij de focus niet alleen ligt op de uitkomsten maar ook op de kwaliteit van de processen en de werkbaarheid voor de medewerkers

Act fase: uitgaande van een gevalideerde oplossing, wordt in deze fase de gekozen oplossing geïmplementeerd, waarbij heldere procesomschrijvingen, communicatie en training ervoor zorgen dat de oplossing ook in werkelijkheid de verwachte uitkomst zal opleveren

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe wij Kaizens inzetten in Lean implementatietrajecten en bij invoeren van een continu verbeter werkcultuur? Neem dan contact op met Sander Boelen
Maak een afspraak