Benut strategische kansen

Strategisch risico’s en strategische kansen zijn twee zijden van dezelfde medaille ‘omgaan met onzekerheid’. Een strategische kans is een kans op een gewenste gebeurtenis die een positief gevolg heeft. Op het gebied van strategisch kansenmanagement bestaat onze dienstverlening uit het opstellen van een strategisch kansenraamwerk waarin de belangrijkste strategische kansen (top 10-15) zijn uitgewerkt. Op basis van interviews, online tooling en interactieve workshops ondersteunen wij organisaties met het beoordelen en visualiseren van de strategische kansen en verbinden we deze met de strategische risico’s en organisatie doelstellingen.

Kansenmanagement

Kansenmanagement is het op systematische wijze identificeren, beoordelen en het treffen van maatregelen om de strategische kansen te benutten. Met een strategische kansenkaart en de strategische risicokaart wordt inzichtelijk welke ‘onzekerheden’ het realiseren van de doelstellingen positief of negatief kunnen beïnvloeden.

 

Strategische kansenkaart

Een methode om de strategische kansen te inventariseren is een ‘strategische kansenkaart, vergelijkbaar in opzet met een strategische risicokaart. Hierin worden de strategische kansen in termen van waarschijnlijkheid, omvang waarde potentieel en (het gemak van) haalbaarheid door de organisatie zelf in onderlinge samenhang in beeld gebracht.

 

Opstellen kansenraamwerk

Een organisatie heeft te maken met een veelheid aan onzekere gebeurtenissen (zowel extern als intern) die van invloed zijn op het realiseren van haar doelstellingen. Om inzicht te krijgen in deze onzekere gebeurtenissen maken we gebruik van het hieronder afgebeelde raamwerk. Het raamwerk is ontleend aan DESTEP methodiek (voor de externe omgeving) en de COSO ERM methodiek (voor de interne organisatie) en sluit daarom goed aan op de wijze waarop doelstellingen kunnen worden bepaald.

 

 

Kansen gedefinieerd

Op basis van dit generieke raamwerk en met behulp van assessments en interviews wordt een kansenraamwerk uitgewerkt. Hierin worden de belangrijkste strategische kansen gedefinieerd, inclusief oorzaken en gevolgen. Om een goede focus te houden neemt de organisatie aan de hand van het kansenraamwerk de 10 tot 15 kansen die de meeste gevolgen voor de organisatie hebben mee in een verdere analyse. Deze strategische kansen worden dan beoordeeld met behulp van een strategische kansenkaart.

 

Uitwerken strategische kansenkaart

Om te komen tot een voor een organisatie specifieke strategische kansenkaart, worden in onze werkwijze de volgende stappen ondernomen:

  1. Wat is de bruto waarschijnlijkheid en de bruto impact (waarde potentieel) van het risico. Bruto betekent dat de kans wordt bepaald zonder dat rekening wordt gehouden met de mogelijkheid door de organisatie om de kans te benutten (de haalbaarheid). Dit bepaalt de positie in de kaart. De bruto kans is vergelijkbaar vast te stellen als bij strategisch risico’s. De bruto impact wordt beoordeeld op de mogelijke bijdrage aan het realiseren van waarde potentieel (financiële, organisatorische en maatschappelijke impact)
  2. Welke mate van invloed heeft de organisatie om de kansen ook daadwerkelijk (zelf) te benutten (haalbaarheid). Dit bepaalt de kleur in de kaart.
  3. Op basis van de kans en impact en (gemak van) haalbaarheid van een risico wordt het restrisico vastgesteld.

 

Kansen en risico’s verbinden

Van belang is dan om vervolgens de strategische risico’s te verbinden met de strategische kansen en deze zo veel te koppelen aan één of meer doelstellingen. Zo wordt inzichtelijk welke doelstellingen het meest ‘geraakt’ kunnen worden als de kansen en risico’s zich manifesteren.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het benutten van strategische kansen? Neem dan contact op met Marc Breij. In een oriënterend komt u alles te weten over onze mogelijkheden voor uw organisatie.
Maak een afspraak