Breng de strategische risico’s in kaart

Om de strategische risico’s van uw organisatie te achterhalen bestaat onze dienstverlening uit het opstellen van een strategisch risicoraamwerk waarin de belangrijkste strategische risico’s zijn uitgewerkt. Op basis interviews, online tooling en interactieve workshops ondersteunen wij organisaties vervolgens de strategische risico’s te beoordelen, te visualiseren en te verbinden aan haar doelstellingen.

Strategische risicokaart

Een veel gehanteerde methode om de strategische risico’s te inventariseren die het realiseren van de doelstellingen van de organisatie in de weg kunnen zitten is een ‘strategische risicokaart’. Hierin worden de strategische risico’s in termen van kans, impact en mate van beheersing in onderlinge samenhang in beeld gebracht.

Opstellen risicoraamwerk

Een organisatie heeft te maken met een veelheid aan onzekere gebeurtenissen (zowel extern als intern) die van invloed zijn op het realiseren van haar doelstellingen. Om inzicht te krijgen in deze onzekere gebeurtenissen maken we gebruik van het hieronder afgebeelde raamwerk. Het raamwerk is ontleend aan DESTEP methodiek (voor de externe omgeving) en de COSO ERM methodiek (voor de interne organisatie) en sluit daarom goed aan op de wijze waarop doelstellingen kunnen worden bepaald.

Risicoraamwerk

Op basis van dit generieke raamwerk en met behulp van assessments en interviews wordt een risicoraamwerk uitgewerkt. Hierin worden de belangrijkste strategische risico’s worden gedefinieerd, inclusief oorzaken en gevolgen. Om een goede focus te houden neemt de organisatie aan de hand van het risicoraamwerk de 10 tot 15 risico’s die de meeste gevolgen voor de organisatie hebben mee in een verdere analyse. Deze strategische risico’s worden dan gevisualiseerd met behulp van een strategische risicokaart.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze aanpak om uw strategische risico's in kaart te brengen? Neem dan contact op met Marc Breij. In een oriënterend komt u alles te weten over onze mogelijkheden voor uw organisatie.
Maak een afspraak