Doe richtinggevende uitspraken

Vanuit de dialogen over de strategische risico’s, de risicofilosofie en de risicobereidheid moet de organisatie komen tot een aantal richtinggevende uitspraken. Wij hebben een effectieve manier ontwikkeld om deze dialoog te voeren middels het formuleren van dilemma’s en deze interactief met bestuur, management en RvC te voeren. Door het duidelijk verbinden van strategische doelstellingen met kansen en risico’s zal de sturing op de doelstellingen effectiever, meer gefocust en transparanter worden.

Dilemma’s

Richtinggevende uitspraken gaan over ‘hoe scherp willen we aan de wind varen’, hoeveel onzekerheid is de organisatie bereid is te accepteren, welke ruimte er is om kansen te benutten en waar haar ‘strepen in het zand’ liggen. Veelal worden de richtinggevende uitspraken besproken in de vorm van dilemma’s, zoals:

  • Als het financieel spannend wordt, welke van onze strategische doelstellingen gaat dan voor? (‘waar zijn we nu echt van’ en ‘wat vinden we nu echt belangrijk’).
  • Het benutten van kansen, bijvoorbeeld innovatie of aangaan van strategische samenwerkingsverbanden, betekent risico’s nemen. Hoeveel inzet van maatschappelijk geld is nog te verantwoorden als innovaties niet succesvol blijken te zijn?
  • Hoe behouden we voldoende externe langere termijn oriëntatie en flexibiliteit als de focus op interne, dringende problematiek dominant is? Waar besteden we onze (management) tijd aan?
  • Binnen welke financiële randvoorwaarden moeten de doelstellingen worden gerealiseerd? Zijn we bereid om daar (tijdelijk) van af te wijken. Welke ruimte hebben we om te versnellen, en hoeveel tijd is nodig om bij te kunnen sturen als financieringsstromen teruglopen?

 

Concrete uitspraken

Na de dialoog over de dilemma’s worden dan concrete uitspraken vastgelegd. Enkele voorbeelden van richtinggevende uitspraken zijn:

  • “We willen sterk groeien in onze doelmarkten en investeren hierin. We zijn ons bewust van de risico’s verbonden aan deze strategie en bewaken deze proactief.”
  • “Op het gebied van innovatie zijn wij volger. Wij zijn alleen bereid nieuwe technieken toe te passen als hun effectiviteit zich in de praktijk heeft bewezen.”
  • “We hebben klanttevredenheid hoog in het vaandel. We benutten kansen om de klanttevredenheid te verhogen en bewaken en ondernemen acties op de klant ‘dissatisfiers’.”
  • “We beperken het gebruik van financiële derivaten tot ‘plain vanilla’ payer swaps, welke we sluiten met tegenpartijen met minimaal een ‘AA’ rating. ”
  • “We hebben een lage tolerantie voor ‘control-issues’. We volgen hoog risico interne audit bevindingen en bevindingen van de externe accountant en/of toezichthouder op binnen de afgesproken deadlines.”

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het opstellen van richtinggevende uitspraken? Neem dan contact op met Marc Breij. In een oriënterend komt u alles te weten over onze mogelijkheden voor uw organisatie.
Maak een afspraak