Een duurzaam corporatiemodel

Woningcorporaties staan onder druk om bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken, zoals het betaalbaar houden van de huren, het oplossen van het woningtekort en het realiseren van klimaatdoelstellingen. Corporaties willen niets liever, maar vragen zich wel af hoe ver hun financiële polsstok op de langere termijn reikt. Ortec Finance en Accent Advies hebben een methodiek, ‘het duurzaam corporatiemodel’, ontwikkeld  op basis waarvan een woningcorporatie hierover onderbouwd uitspraken kan doen.

Centraal in onze aanpak staan de maatschappelijke doelstellingen van de corporatie en de lange termijn beschikbare financiële middelen om deze te realiseren. We werken in drie stappen toe naar een duurzaam corporatiemodel.

  1. Doelstellingen continuïteit
  2. Financiering en investeringsruimte
  3. Optimaliseren duurzaam corporatiemodel

Met andere woorden met het duurzaam corporatiemodel helpen wij corporaties bij het balanceren van ambities en middelen.

Niet alles in één keer

Veel corporaties hebben nu nog voldoende financiële ruimte om de doelstellingen voor de komende paar jaar te realiseren, maar op de langere termijn begint het te knellen. Daarom werken we in onze aanpak met een tweetal periode, namelijk een ‘ingroei’ en ‘stabiel niveau’. Hiermee bepalen we samen met de corporatie het tempo om te groeien naar een stabiel en duurzaam bedrijfsmodel, waarbij minimaal de benodigde maatschappelijk doelen worden gerealiseerd.

Voor iedere corporatie anders

Het duurzaam corporatiemodel zal voor iedere corporatie anders zijn, immers het is afhankelijk van de beleidskeuzes die het maakt. Het uitwerken van het duurzaam corporatiemodel is ook geen eenmalige exercitie, maar een iteratief proces. Kortom, het duurzaam corporatiemodel biedt een generiek model om het lange termijn financiële en maatschappelijke huishoudboekje van een corporatie in evenwicht te brengen en te houden. De uitwerking, keuzes en het gesprek daarover zal iedere corporatie voor zich moeten voeren.

Meer informatie?

In bijgaande brochure geven we uitgebreide toelichting over onze aanpak en wat deze uw corporatie kan opleveren. Download hier de brochure.
Download