Hoeveel risico ben ik bereid te nemen?

Een belangrijke stap in het strategisch risicomanagement is het formuleren van de risicobereidheid van de organisatie in relatie tot de doelstellingen en de gesignaleerde strategische risico’s. Wij hebben een effectieve manier ontwikkeld om de interne dialoog daarover te voeren. De uitkomsten van deze dialoog kunnen worden gevat in een spindiagram en vormen het vertrekpunt voor de richtinggevende uitspraken.

Mate van risicobereidheid

De risicobereidheid van de organisatie geeft uitdrukking aan de mate waarin de organisatie die risico’s wil aangaan of accepteren. In de praktijk zien we dat organisaties ‘worstelen’ met dit begrip en op verschillende manieren uitdrukking proberen te geven aan hun risicobereidheid.

 

Afwijking doelstelling

Risicobereidheid gaat dus over de vraag hoeveel onzekerheid de organisatie bereid is te accepteren bij het nastreven van haar doelstellingen. In het bepalen van de risicobereidheid is dan ook het verkennen van de acceptabele afwijking van de doelstellingen een belangrijke stap:

  • Welke doelstellingen hebben prioriteit? Welke doelstelling willen we absoluut bereiken, desnoods ten koste van een andere doelstelling?
  • Hoeveel onzekerheid/volatiliteit ten aanzien van de uitkomsten/realisatie van de doelstellingen zijn we bereid te accepteren?
  • Zijn we bereid om bij het nemen van een besluit ten aanzien van een bepaalde doelstelling een keuze te maken voor een optie die risicovoller is?

Dilemma’s bespreken

Een effectieve manier om deze dialoog te voeren is om dilemma’s rondom de doelstellingen met elkaar te bespreken of om de doelstellingen van de organisatie onderling te prioriteren. De uitkomsten van de dialoog over deze vragen kan gevat worden in een diagram zoals het voorbeeld hieronder. Hoe hoger het getal, hoe meer onzekerheid de organisatie accepteert in het realiseren van de betreffende doelstelling.

 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze aanpak om uw risicobereidheid te formuleren? Neem dan contact op met Frank van Egeraat. In een oriënterend komt u alles te weten over onze mogelijkheden voor uw organisatie.
Maak een afspraak