Archief voor juni 2014

Risicomanagement bij de overheid

Ook binnen de overheid ziet men steeds meer de toegevoegde waarde van gedegen risicomanagement. Zo heeft een van de ministeries ons gevraagd te ondersteunen bij de verbetering van hun risicomanagement. In dit verbeterproject moet een groot aantal belangrijke risico’s worden gemitigeerd. Een aantal werkstromen is ingericht onder leiding van MT-leden van de betreffende afdelingen. In
Lees meer

Lean trainingsdata 2015

Net voor de zomervakantie periode lijkt volgend jaar nog ver weg. Toch is het goed om nu al vooruit te kijken want agenda’s lopen snel vol. Daarom zijn de data voor de Lean Management Trainingen voor de eerste helft van 2015 op onze website gepubliceerd. De Lean Basis Training geeft een brede eerste blik op Lean en wat
Lees meer

Multi Moment Opnames in de Zorg

Recentelijk hebben wij weer een Multi Moment Opname uitgevoerd op een aantal afdelingen van een perifeer ziekenhuis. Onze opdrachtgever wilde graag inzichtelijk krijgen hoe de tijd van de verpleegkundigen in de praktijk wordt besteed en welke veranderingen er nodig zijn om meer tijd te kunnen steken in daadwerkelijke patiëntenzorg, in die taken waarvoor de verpleegkundigen
Lees meer