Archief voor januari 2015

Hoe zorgt uw gemeente ervoor dat de doelen van de WMO 2015 gerealiseerd worden?

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de WMO 2015 en daarmee voor een belangrijk deel voor de ondersteuning aan mensen zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en andere mensen kunnen blijven ontmoeten. De eerste noodzakelijke stappen zijn inmiddels gezet om huidige zorgvragers tegemoet te komen. Er zijn afspraken gemaakt
Lees meer

Risicomanagement bij woningcorporaties (3)

Dit artikel  vormt het derde en laatste deel in een drieluik over risicomanagement bij woningcorporaties.In dit drieluik over integraal risicomanagement bij woningcorporaties geven wij concrete handvatten voor corporaties om risicomanagement pro-actief in te vullen. In het eerste artikel van het drieluik zijn wij ingegaan op de begrippen risico en risicomanagement en presenteerden wij een raamwerk voor
Lees meer