Afwegingskader voor investeringen of projecten

Afwegingskader Bij de besluitvorming omtrent nieuwe investeringen of grote projecten is het belangrijk de juiste afweging te maken. Daarbij spelen verschillende factoren, zoals bijdrage aan de strategische doelstellingen, financiële rendementen, mogelijke risico’s of afspraken met stakeholders een rol.  Meestal betrekt een woningcorporatie die factoren impliciet wel bij de afweging van een voorstel, maar worden de afwegingen niet altijd expliciet vastgelegd. Daardoor is niet voor alle betrokkenen (zowel externe als interne stakeholders) duidelijk of en hoe deze factoren in de besluitvorming zijn meegenomen.

Met een gestructureerde afweging van de voorstellen waarin zowel de rendementen als de risico’s worden meegenomen, wordt het risico van onzorgvuldige, onvolledige en/of onduidelijke besluitvorming bij veranderingen gemitigeerd. Een hiervoor ontwikkeld model kan worden gebruikt om transparant en op een consistente wijze vast te leggen wat de afwegingen waren in de keuzes.

In dit artikel gaan we hier dieper op in.