Operational Risk Management in de financiële sector

Volwassenheidsniveaus risicomanagementUit een door Accent Organisatie Advies uitgevoerd onderzoek naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van operational risk management binnen de Nederlandse financiële instellingen komt naar voor dat de ORM functie in de financiële sector groeit naar volwassenheid, maar nog een paar belangrijke uitdagingen heeft. De operationeel risicomanager moet dan ook constant bezig zijn ontwikkelingen in het vakgebied te volgen en de functie verder te professionaliseren.

De groeiende volwassenheid komt onder meer tot uitdrukking in de nauwere betrokkenheid van operational risk management bij strategische initiatieven. Daarnaast draagt het succesvol integreren van belangrijke ORM-instrumenten, zoals het approval proces en de scenario analyses, binnen de bestaande business processen en besluitvorming bij aan het verder professionaliseren van ORM. Echter, het aandachtsgebied van operational risk management blijft voor velen lastig te overzien, mede vanwege het feit dat de scope van operationele risico’s zo breed is.

In bijgaand artikel treft u een samenvatting van de belangrijkste constateringen uit dit door ons uitgevoerde onderzoek.