‘Als ik geen risico neem, rijd ik achteraan’

Dit zei Max Verstappen ooit, nadat hij een bocht uit was gevlogen. En van diverse ‘deskundigen’ te horen kreeg dat hij teveel risico had genomen. Maar zijn uitspraak is misschien ook wel de belangrijkste conclusie uit ons onderzoek naar de strategische risico’s in de corporatiesector.

Sector te risico-avers?

De opeenstapeling van wet- en regelgeving, versterking van het externe toezicht en de maatschappelijke beeldvorming hebben geleid tot een sector die de afgelopen jaren risico-avers geworden is, zowel op bestuurs- als op intern toezicht niveau. Gelukkig zien we de laatste tijd dat de trend van risico-avers geleidelijk aan het keren is. De realisatie van de maatschappelijke opgave van woningcorporaties vereist lef en het bewust nemen van risico’s. Inzicht in deze risico’s is dan wel cruciaal.

Resultaten onderzoek

Met de resultaten van ons onderzoek naar de strategische risico’s in de corporatiesector hopen we aan dit inzicht een bijdrage te leveren. Onze intentie is dat we dit onderzoek tweejaarlijks te herhalen om zo de ontwikkeling van risico’s en kansen te kunnen laten zien. De onderzoeksresultaten hebben we samengevat in bijgaand artikel.

Meer weten?

Mocht u nog eens met Accent Advies van gedachten willen wisselen over de inzichten die we in dit onderzoek hebben opgedaan en hoe deze u verder kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met Marc Breij.
Maak een afspraak