Compliance cultuur in beeld

De hoeveelheid wet- en regelgeving is de laatste jaren fors toegenomen, vooral voor de financiële sector. Hoe kunnen organisaties deze wet- en regelgeving inbedden in de organisatie zodat strategische doelstellingen kunnen worden behaald?

Compliance cultuur inzichtelijk maken

Accent Advies heeft een visie ontwikkeld hoe (financiële) organisaties naleving van wet- en regelgeving kunnen waarborgen. Op basis van een questionnaire en interviews met medewerkers in alle geledingen in de organisatie brengen we de compliance cultuur in beeld. Afhankelijk van de uitkomst van deze 0-meting, kunnen we in samenwerking met de organisatie een verbeterplan opstellen.

Het belang van een gezonde compliance cultuur

Om strategische doelstellingen te kunnen behalen en incidenten met grote impact te voorkomen, is een gezonde compliance cultuur van groot belang. Belangrijke randvoorwaarden daarbij zijn dat toepassing van de regels plaatsvindt op de juiste manier en op het juiste niveau in de organisatie en dat mensen voldoende in staat zijn om dat te doen (empowerment).

Compliance als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering

Hoe kunnen we een gezonde compliance cultuur bewerkstelligen? Wij zijn van mening dat het hebben van een compliance afdeling onvoldoende is voor een gezonde compliance cultuur. De enige manier om ervoor te zorgen dat alle wet- en regelgeving wordt nageleefd, is wanneer het een integraal onderdeel vormt van de bedrijfsvoering. Wanneer het dus niet alleen de verantwoordelijkheid is van de compliance afdeling, maar de verantwoordelijkheid van alle medewerkers.

Interpretatie van regelgeving

Interpretatie van regelgeving is niet alleen van belang om compliant te zijn, voor financiële instellingen is het ook een belangrijke factor in bepaling van de kapitaaleisen. Daarmee is het tevens van belang voor het behalen van financiële doelstellingen.

Meer weten?

Het in beeld brengen van de compliance cultuur kan een belangrijk inzicht geven in waar de organisatie staat. Het is daarnaast van belang dat de organisatie zich bewust is van de gewenste compliance cultuur. Accent Advies faciliteert beide processen en kan ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van een plan om tot de gewenste compliance cultuur te komen. In bijgaand artikel vertellen wij meer over onze visie op dit onderwerp.
Download artikel