Multi Moment Opname

Snel en eenvoudig zicht op verspilling

Multi Moment Opname (MMO) onderzoeken helpen organisaties om snel en eenvoudig inzicht te krijgen in hoe processen lopen. Het geeft zicht op de manier waarop gewerkt wordt en hoeveel tijd aan de verschillende activiteiten op de werkvloer wordt besteed. Op basis van de uitkomsten kunnen vervolgens verbeterplannen worden opgesteld, die na implementatie met behulp van een MMO kunnen worden getoetst op effectiviteit.

Een foto van uw processen maken

Multi Moment Opname (MMO) is een methode waarmee een betrouwbare uitspraak over de tijdsbesteding van een groep medewerkers of machines kan worden gedaan. Dit levert een ‘foto’ van uw onderliggende processen op. Een Multi Moment Opname wordt vaak gebruikt om:

 • Klantwaarde te koppelen aan de tijdsbesteding binnen uw processen
 • Verspillingen in uw processen vast te leggen
 • Verdeling van werk over een tijdsperiode of over bepaalde functiegroepen te bepalen
 • Toeslagen te bepalen op gemeten normtijden waarmee het mogelijk is om capaciteits- en bezettingsmodellen te maken

Hoe werkt een Multi Moment Opname?

Gedurende een bepaalde periode worden alle activiteiten geregistreerd met behulp van Accent Pro, onze tijdstudie software. Hierbij wordt bijvoorbeeld iedere 10 minuten vastgelegd waar de medewerkers op dat moment mee bezig zijn. Op deze manier krijgt u  een goede weergave van de werkelijkheid. Met behulp van deze tijdstudie techniek wordt bepaald hoeveel tijd er wordt besteed aan specifieke taken.

Deze activiteiten worden vervolgens onder een van de volgende drie categorieën geschaard:

 • Direct waarde toevoegend (een taak waarvoor de klant wil betalen)
 • Indirect waarde toevoegend (heeft geen waarde voor de klant maar is (voorlopig) wel nodig, bijvoorbeeld onvermijdelijke administratie)
 • Niet waarde toevoegend (heeft geen waarde voor de klant of het proces, bijvoorbeeld zoeken naar informatie of een machineonderdeel)

Het is mogelijk om verschillende bijzonderheden van de activiteiten vast te leggen op basis van industrie-, bedrijfs- of processpecifieke kenmerken. Bijvoorbeeld of de activiteit een specialistisch kenmerk heeft of dat het werk uitgevoerd dient te worden door een gecertificeerde medewerker.

Eventuele verspillingen in het proces worden zichtbaar gemaakt en gekwantificeerd waardoor een goed onderbouwd verbeterplan kan worden opgesteld om deze te elimineren.

Accent Pro tijdstudie software – Flexibel en krachtig

Accent Advies heeft tijdstudie software ontwikkeld waarmee op een geavanceerde wijze normtijden en opslagen kunnen worden verzameld en meetinformatie gecombineerd kan worden. Onze Accent Pro tijdstudie software is intuïtief in gebruik. Daardoor kunnen wij uw eigen medewerkers opleiden om deze software te gebruiken.

Succesvolle uitvoering van een MMO tijdstudie

Voor het uitvoeren van een succesvolle Multi Moment Opname waarvan de resultaten betrouwbaar en bruikbaar zijn, zijn een aantal zaken van belang:

 • Goede voorbereiding van het onderzoek, met duidelijke definiëring van de vraagstelling
 • Goede communicatie over opzet en aanpak
 • Heldere definities en opdeling van te meten activiteiten
 • Representatieve meetperiode en aantal benodigde waarnemingen

Onze adviseur hebben ervaring met tijdstudies in verschillende sectoren en hebben een brede kennis op het gebied van Multi Moment Opname tijdstudies. Hierdoor kunnen wij u op deze onderdelen goed adviseren en ondersteunen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe een Multi Moment Opnamen onderzoek u kan helpen? Neem contact op met Sander Boelen. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over onze mogelijkheden voor uw organisatie.
Maak een afspraak