Ons risicocultuur model

In onze aanpak hanteren wij verschillende methoden en technieken om het beeld op onderwerpen van de risicocultuur op te halen en bespreekbaar te maken, zoals enquêtes, focus interviews en gefaciliteerde workshops. Uiteindelijk resulteert de aanpak in een duidelijk model van de huidige risicocultuur en de gebieden waarin verbetering noodzakelijk is.

Facetten risicocultuur

Onder risicocultuur verstaan wij: “de normen, de houding en het gedrag van individuen en groepen in de organisatie die bepalen hoe zij omgaan met het identificeren, begrijpen, bespreken, en acteren op de risico’s waarmee de organisatie geconfronteerd wordt c.q. die de organisatie neemt”. Risicocultuur kent vele facetten, is een mix van formele en informele processen, en ontwikkelt zich continu.

 

Dimensies risicocultuur

Wij werken met een risicocultuur model dat de dimensies en aspecten van risicocultuur weergeeft en logisch bij elkaar brengt. De dimensies in het model zijn:

  1. Leiderschap: gewenste risicohouding en -gedrag in de organisatie (normen en waarden) en de mate waarin de leiding hierin het juiste voorbeeldgedrag vertoont.
  2. Beleidskaders: het gehanteerde risicobeleid (inclusief risicobereidheid), procedures en systemen, en de mate waarin deze begrijpelijk en uitvoerbaar zijn en nageleefd worden.
  3. Medewerkers: de wijze waarop prestaties van medewerkers beoordeeld en beloond worden en medewerkers ondersteund worden in hun ontwikkeling en de invloed daarvan op de risicohouding en het gedrag van medewerkers.
  4. Inzicht & besluitvorming: de risicorapportage- en besluitvormingsprocessen in de organisatie, en de mate waarin kritische bevraging en tegenspraak georganiseerd en gewaardeerd wordt.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze expertise op het gebied van het risicocultuur model? Neem contact op met Frank van Egeraat. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over onze mogelijkheden voor uw organisatie.
Maak een afspraak