Bepaal met scenario’s relevante normen, signaalwaarden en risicobuffers

Voor risico’s die kwantificeerbaar zijn kan het zinvol zijn om te komen tot bepaalde normen of signaalwaarden om de risico’s te bewaken en periodiek te toetsen aan de risicobereidheid van de organisatie.

Analyses voor sturing

Met behulp van verschillende kwantitatieve analyses, zoals gevoeligheidsanalyses, scenario analyses en stress testen, kan een organisatie komen tot een set parameters waarop gestuurd kan worden. Te denken valt aan:

  • Financiële parameters, zoals liquiditeits- en vermogensratio’s, omzetcijfers en efficiencyratio’s.
  • Operationele parameters, zoals uitval- en afvalpercentages, beschikbaarheidspercentages (b.v. rondom ICT en operationele machines/systemen) en procesdoorlooptijden.
  • Klant gerelateerde parameters, zoals klanttevredenheid, net promotor score en parameters rondom klachten (ontwikkeling en afhandeling).
  • Organisatorische parameters, zoals ziekteverzuim, verloopcijfers en de ontwikkeling Arbo- en veiligheidsincidenten.

 

Tijdig signaleren

Aan de parameters kunnen limieten of grenswaarden gekoppeld worden, zodat de organisatie de ontwikkeling van de risico’s in de tijd kan volgen. Hiermee krijgt de organisatie tijdig signalen als een risico de risicobereidheid van de organisatie dreigt te overstijgen. De parameters en bijbehorende grenswaarden kunnen opgenomen worden in de plannings- en rapportagecyclus van de organisatie.

 

Scenario analyses

Sommige organisaties vinden het wenselijk om bepaalde (financiële) buffers aan te houden boven op de limieten of grenswaarden voor de eerder benoemde parameters om risico’s op te kunnen vangen. Risicobuffers kunnen met behulp van scenario analyses bepaald worden. Het aanhouden van een risicobuffer is te overwegen voor:

  • Risico’s gerelateerd aan doelstellingen waarop de organisatie een relatief lage risicobereidheid heeft (kortom, waarvan het bereiken ervan niet in gevaar mag komen), en
  • De organisatie in beperkte mate invloed heeft op het optreden van het risico, en
  • De organisatie beperkte mogelijkheden heeft om bij te sturen als het risico zich voordoet.
  • De risicobuffer voorkomt dat het bereiken van de doelstellingen van de organisatie direct in gevaar komt als een risico zich voordoet. Het nadeel van een buffer is echter dat het de organisatie ook kan belemmeren om bepaalde kansen te benutten, omdat het de (financiële) speelruimte van de organisatie beperkt.

Het is dus van belang hier een goede overweging en afweging in te maken.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het bepalen van relevante normen, signaalwaarden en risicobuffers? Neem dan contact op met Sander Boelen. In een oriënterend komt u alles te weten over onze mogelijkheden voor uw organisatie.
Maak een afspraak