Lean Management bij woningcorporaties

De noodzaak tot beheersing van de bedrijfslasten bij woningcorporaties wordt steeds groter.

Lean Management levert een belangrijke bijdrage aan de structurele verlaging van de kosten, de verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening en de reductie van het benodigde werkkapitaal. In dit artikel geven we inzicht in hoe Lean Management kan helpen bij woningcorporaties.