Meer rendement uit de audit functie

Mede onder invloed van de Woningwet krijgt het risicomanagement bij woningcorporaties de afgelopen jaren meer aandacht. Bij veel corporaties is sprake van een toenemende professionalisering van het risicomanagement. Men hanteert vaak het ‘three lines model’ als leidraad voor de inrichting van het risicomanagement.

Binnen het ‘three lines model’ nemen het lijnmanagement en de medewerkers de primaire verantwoordelijkheid om risico’s in het dagelijks werk te signaleren en te beheersen. Zij worden daarbij ondersteund door adviseurs in de 2e lijn. Denk hierbij aan de risicomanagement- en compliance functie, maar ook aan business control, privacy officer en security officer. De 2e lijn ondersteunt bij de inrichting van processen, geeft adviezen en heeft een toetsende rol en stelt management rapportages op. De 3e lijn is de onafhankelijke audit functie, die toetst of de risico’s effectief worden beheerst, de gemaakte afspraken binnen de organisatie worden nageleefd, en of het samenspel tussen 1e en 2e lijn goed verloopt. Hierover rapporteert de auditor aan het Bestuur en de (audit commissie van de) RvC

Hoewel het ’three lines model’ door veel corporaties als leidraad wordt gehanteerd, is de interne auditor nog geen gemeengoed in de woningcorporatie sector. Alleen grote corporaties kennen een aparte auditfunctie. De kwalitatieve invulling van de audit functie is zowel bij grote als bij kleine corporaties een uitdaging.

Meer rendement uit de audit functie

In dit artikel gaan wij in op de ontwikkelingen binnen de 3e lijns audit functie van woningcorporaties. We geven daarbij handvatten om het ‘three lines model' op een efficiënte en effectieve manier in te zetten en zo meer rendement te halen uit de audit functie binnen zowel kleine als grote corporaties.
Download artikel