Multi Moment Opnames in de Zorg

Recentelijk hebben wij weer een Multi Moment Opname uitgevoerd op een aantal afdelingen van een middelgroot ziekenhuis. Onze opdrachtgever wilde graag inzichtelijk krijgen hoe dde verpleegkundigen hun tijd in de praktijk besteden en welke veranderingen er nodig zijn om meer tijd te kunnen steken in daadwerkelijke patiëntenzorg, in die taken waarvoor de verpleegkundigen zijn opgeleid.

Onze aanpak

Gezamenlijk hebben we in een korte workshop vastgesteld wat de taken zijn die echt bij een verpleegkundige horen en die niet door een andere, ondersteunende functie overgenomen zouden kunnen worden. En welke activiteiten waarde toevoegen voor de patiënt en welke niet.

Dit is vastgelegd in een activiteitenlijst en vervolgens is een Multi Moment Opname tijdstudie uitgevoerd met behulp van Accent Pro. Aanvankelijk had een aantal verpleegkundigen zorgen dat ze tijdens het onderzoek hun werk niet ongestoord konden uitvoeren. Na een dag was dit gevoel bij nagenoeg iedereen weg: de mensen kunnen gewoon hun werk blijven doen.

Resultaten onderzoek

Uit de resultaten kwam het volgende beeld:

  • +/- 30% van de tijd gaat naar activiteiten die direct waarde toevoegen voor de patiënt: wassen, uitvoeren voorbehouden handelingen, bespreking met de patiënt, medicatie verstrekken, verstrekken van en helpen met maaltijden en drank
  • +/- 40% van de tijd gaat naar indirect waarde toevoegende activiteiten: bijwerken patiëntendossier, overdracht, medicatie voorbereiden
  • +/- 20% van de tijd gaat naar niet-waarde toevoegende activiteiten: wachten op werk, lopen, brengen/halen van spullen
  • +/- 10% van de tijd gaat op aan pauzes
  • +/- 10% van de tijd gaat naar taken die niet persé door een verpleegkundige gedaan hoeven worden: gastvrijheidstaken, verstrekken van maaltijden

Opvallende zaken

Een Multi Moment Opname tijdstudie biedt naast de feitelijke data, ook de mogelijkheid om veel inzichten op te doen. Zo viel het op dat het aantal in te zetten verpleegkundigen niet altijd gerelateerd was aan het aantal bezette bedden. Op de dagen dat de afdeling ‘vol’ lag was het daardoor druk en op een ‘lege’ dag had het personeel minder te doen.

Het inzetten van een invalverpleegkundige in het ziekenhuis op plekken waar het even te druk is, is een mooi voorbeeld van inzetten personeel op piekmomenten zonder de standaardbezetting uit te breiden. Daarboven is adequaat capaciteitsmanagement nodig om mensen effectief en efficiënt in te zetten. Het ‘voorspellen’ van de vraag wordt nogal eens als lastig ervaren, toch is de vraag veelal beter te voorspellen en zelfs te managen dan je denkt, met name voor niet-spoedeisende zorg.

Verder is goed in beeld gebracht dat de verpleegkundigen veel werden gestoord tijdens de medicijnrondes en ook dit punt is opgepakt en verbeterd.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Multi Moment Opnames in de zorg? Inmiddels hebben wij bijna honderd afdelingen 'onder de loep' genomen in zeer uiteenlopende Care & Cure zorginstellingen. Maak een afspraak met Sander Boelen. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over onze mogelijkheden voor uw organisatie.
Maak een afspraak