Onderzoek: risicomanagement in het jaarverslag

Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van het strategisch management van elke organisatie. Ook voor woningcorporaties is goed risicomanagement en het weloverwogen nemen van risico’s van groot belang om de (soms ambitieuze) strategische doelstellingen op verantwoorde wijze te realiseren.

Bestuurders en Raden van Commissarissen zijn zich hiervan bewust en besteden steeds nadrukkelijker aandacht aan risicomanagement. Risicomanagement vormt daarnaast steeds meer een centraal onderdeel in de toetsing en beoordeling door externe partijen zoals de accountant, het WSW, de Aw en de visitatiecommissie.

Hoe staat het met de verantwoording?

Nu 2018 op zijn einde loopt komt het moment van verantwoorden er weer aan. Voor ons was dit aanleiding om de huidige verantwoording op het onderwerp risicomanagement in de jaarverslagen te analyseren op inhoud en diepgang. In totaal hebben wij de risicoparagraaf van 40 jaarverslagen van 2017 gelezen. Dit was een mix van grote en kleine corporaties verspreid over het gehele land. De analyse geeft inzicht in de verantwoording over de actuele risico’s, de mate van risicobereidheid en de ontwikkeling van de risicocultuur. Dit tezamen schetst tevens een beeld van de volwassenheid van het risicomanagement bij woningcorporaties ultimo 2017.

Resultaten onderzoek

Onze bevindingen naar aanleiding van het onderzoek hebben wij in bijgaand artikel opgetekend. Als bestuurder en/of controller kunt u deze analyse gebruiken als benchmark en als inspiratie om uw jaarverslaglegging en de volwassenheid van uw risico­management tegen het licht te houden.

Resultaten onderzoek

Klik op onderstaande button voor de resultaten van het onderzoek.
Download resultaten onderzoek