Onderzoek: Strategische Risicokaart corporatiesector

Dit jaar voeren wij weer een onderzoek uit om de strategische risico’s in de corporatie sector in kaart te brengen. Met dit onderzoek willen wij inzicht verschaffen in de strategische risico’s die de corporatiesector de komende jaren op zich af ziet komen. De resultaten kunnen woningcorporaties gebruiken bij de sturing op het realiseren van hun strategische doelen. Voor dit onderzoek vragen wij bestuurders en management teamleden om de top 20 strategische risico’s te beoordelen op kans en impact.

In maart 2019 publiceerden we onze eerste Strategische Risicokaart, reden om nu deze Strategische Risicokaart te herijken en te actualiseren. Het doel van de Strategische Risicokaart is om besluitvorming en reflectie in de sector te ondersteunen door risico’s, trends en uitdagingen inzichtelijk te maken zoals deze door vertegenwoordigers uit de sector worden gezien. In deze tweede versie voegen wij daar een belangrijke dimensie aantoe, namelijk ‘hoe ontwikkelen de strategische risico’s zich in de sector?’.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek naar de strategische risico’s in de corporatiesector leggen we vast in een publicatie, die we aan de deelnemers van het onderzoek zullen toesturen. Tevens ontvangt u als deelnemer een persoonlijke Strategische Risicokaart met de door u ingevulde beoordeling.

Handvatten

Om u te helpen bij het invullen van het onderzoek, treft u onder aan deze pagina een aantal handvatten aan. Deze openen in een apart tabblad in uw browser, zodat u deze eenvoudig kunt raadplegen als u de online risk assessment tool gebruikt om de vragenlijst in te vullen.

Hoe kunt u deelnemen?

De Strategische Risicokaart zal in deze corona tijd worden opgesteld aan de hand van een online onderzoek via onze risk assessment tool. In de risk assessment tool wordt u gevraagd om de 20 risico's zoals opgenomen in het risicoraamwerk te beoordelen op de kans van optreden en de mogelijke impact van optreden. U kunt het onderzoek starten via onderstaande button. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 20 minuten.
Start onderzoek

Vragen over het onderzoek?

Heeft u nog vragen over het onderzoek, of wilt u alvast een datum vastleggen om uw eigen scores te bespreken met een van de adviseurs van Accent Advies? Neem dan contact op met Marc Breij.
Neem contact met mij op