Onderzoek: Strategische Risicokaart corporatiesector

Dit jaar voeren wij weer een onderzoek uit om de strategische risico’s in de corporatie sector in kaart te brengen. Met dit onderzoek willen wij inzicht verschaffen in de strategische risico’s die de corporatiesector de komende jaren op zich af ziet komen. De resultaten kunnen woningcorporaties gebruiken bij de sturing op hun strategische doelen. Voor dit onderzoek vragen wij bestuurders en management teamleden om de top 20 strategische risico’s te scoren op kans en impact.

In maart 2019 publiceerden we onze eerste Strategische Risicokaart, reden om nu deze Strategische Risicokaart te herijken en te actualiseren. Het doel van de Strategische Risicokaart is om besluitvorming en reflectie in de sector te ondersteunen door risico’s, trends en uitdagingen inzichtelijk te maken zoals deze door vertegenwoordigers uit de sector worden gezien. In deze tweede versie voegen wij daar een belangrijke dimensie aantoe, namelijk ‘hoe ontwikkelen de strategische risico’s zich in de sector’.

Hoe kunt u deelnemen?

De Strategische Risicokaart zal in deze corona tijd worden opgesteld aan de hand van een online onderzoek via onze risk assessment tool. Aan de hand van ons risicoraamwerk wordt u gevraagd om de verschillende risico's op de kans van optreden en de mogelijke impact in te schatten. U kunt het onderzoek starten via onderstaande button. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15 minuten.
Start onderzoek

Resultaten

De resultaten van het onderzoek naar de strategische risico’s in de corporatiesector leggen we vast in een externe publicatie, die we aan de deelnemers van het onderzoek kosteloos zullen toesturen. Tevens ontvangt u als deelnemer een persoonlijke Strategische Risicokaart met de door u ingevulde scores.

Handvatten

Om u te helpen bij het invullen van het onderzoek, treft u hieronder een aantal handvatten aan. Deze openen in een apart tabblad in uw browser, zodat u deze eenvoudig kunt raadplegen als u de online risk assessment tool gebruikt om de vragenlijst in te vullen.

Vragen over het onderzoek?

Heeft u nog vragen over het onderzoek, of wilt u alvast een datum vastleggen om uw eigen scores te bespreken met een van de adviseurs van Accent Advies? Neem dan contact op met Marc Breij.
Neem contact met mij op