Strategische Risicokaart 2023

Iedere twee jaar doen wij een onderzoek om de strategische risico’s in de corporatie sector in kaart te brengen. Met dit onderzoek willen wij inzicht verschaffen in de belangrijkste strategische risico’s die de corporatiesector de komende jaren op zich af ziet komen. De resultaten kunnen woningcorporaties gebruiken bij de sturing op hun strategische doelen. Voor dit onderzoek vragen wij bestuurders  en management teamleden om de door ons geselecteerde strategische risico’s uit ons risicoraamwerk te scoren op kans en impact. De uitkomst van ons onderzoek leggen we vast in een Strategische Risicokaart.

Het doel van de Strategische Risicokaart is om besluitvorming en reflectie in de sector te ondersteunen door strategische risico’s, trends en uitdagingen inzichtelijk te maken zoals deze door vertegenwoordigers uit de sector worden gezien. Omdat we dit onderzoek al een aantal jaren uitvoeren, maken we ook inzichtelijk hoe de verschillende strategische risico’s zich ontwikkelen en welke nieuwe strategische risico’s zich manifesteren.

Hoe kunt u deelnemen?

De Strategische Risicokaart stellen wij op met behulp van een online onderzoek via onze risk assessment tool in Mentimeter. Aan de hand van ons Risicoraamwerk voor de corporatiesector, vragen wij u om de verschillende strategische risico's op de kans van optreden en de mogelijke impact in te schatten. U kunt het onderzoek starten via onderstaande button. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15 - 20 minuten.
Start onderzoek

Resultaten

De resultaten van het onderzoek naar de strategische risico’s in de corporatiesector leggen we vast in een externe publicatie, die we aan de deelnemers van het onderzoek kosteloos toesturen. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om als deelnemer uw persoonlijke Strategische Risicokaart te ontvangen. Aan eind van de vragenlijst kunt u dit aangeven.

Handvatten

Om u te helpen bij het invullen van het onderzoek, treft u hieronder een aantal handvatten aan. Deze openen in een apart tabblad in uw browser, zodat u deze eenvoudig kunt raadplegen als u de online risk assessment tool gebruikt om de vragenlijst in te vullen.

Vragen over het onderzoek?

Heeft u nog vragen over het onderzoek, of wilt u een datum vastleggen om uw eigen scores te bespreken met een van de adviseurs van Accent Advies? Neem dan contact op met Marc Breij.
Maak een afspraak