Operational Risk Management in de financiële sector

Uit een door Accent Advies uitgevoerd onderzoek naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van operational risk management binnen de Nederlandse financiële instellingen komt naar voor dat de ORM functie in de financiële sector groeit naar volwassenheid, maar nog een paar belangrijke uitdagingen heeft.

De ontwikkeling van operationeel risicomanagement staat nooit stil. Incidenten uit het verleden hebben ertoe bijgedragen dat de eisen en normen die worden gesteld door klanten, aandeelhouders, toezichthouders en de maatschappij, steeds verder toenemen. Dat betekent ook dat wat vroeger goed genoeg was, tegenwoordig niet meer toereikend is. De operationeel risicomanager moet dan ook constant bezig zijn de ontwikkelingen in het vakgebied te volgen en de functie verder te professionaliseren.

Onderzoek bij ORM vertegenwoordigers

Dit is voor Accent Advies aanleiding geweest om een onderzoek uit te voeren naar de belangrijkste onderwerpen voor Operational Risk Management (ORM) binnen de Nederlandse financiële instellingen, nu en in de komende jaren. We hebben hiervoor gesproken met ORM-vertegenwoordigers van verschillende financiële instellingen in Nederland.

Groeiende volwassenheid

De groeiende volwassenheid van de ORM-functie komt onder meer tot uitdrukking in de nauwere betrokkenheid van operational risk management bij strategische initiatieven. Daarnaast draagt het succesvol integreren van belangrijke ORM-instrumenten, zoals het approval proces en de scenario analyses, binnen de bestaande business processen en besluitvorming bij aan het verder professionaliseren van ORM. Echter, het aandachtsgebied van operational risk management blijft voor velen lastig te overzien, mede vanwege het feit dat de scope van operationele risico’s zo breed is.

Resultaten onderzoek

In bijgaand artikel treft u een samenvatting van de belangrijkste constateringen uit dit door ons uitgevoerde onderzoek.
Onderzoek downloaden