Podcast | Buffers en Beleidsruimte

In deze turbulente tijd voor corporaties is men aan veel bestuurstafels in gesprek over het aanscherpen van ambities om zo een wezenlijke bijdrage te leveren aan het oplossen van de woningnood. Daar komt ook veel rekenwerk bij kijken, want iedere bestuurder wil verantwoord omgaan met maatschappelijk geld.

Samen met Ortec Finance hebben wij de dienstverlening “Buffers & Beleidsruimte” ontwikkeld om samen met MT, directie en RvC het gesprek te voeren over de financiële beleidsruimte. Hiermee krijgt u inzicht hoever de financiële polsstok van de corporatie reikt om de aangescherpte ambities te realiseren en welke (financiële) buffer gewenst is om eventuele risico’s op te vangen.

Beluister hier de podcast “Buffers & Beleidsruimte” waarin Alice Jansen, Consultant bij Accent Advies en Isabel Mandour, Senior Consultant Finance & Real Estate bij Ortec Finance, onder leiding van Suzan Vink, Dagvoorzitter, u bijpraten over dit onderwerp. Hierbij gaan zij in op de volgende onderwerpen:

  • waarom dit thema nu actueel is,
  • welke ingrediënten nodig zijn voor Buffers & Beleidsruimte
  • en welke inzichten dat oplevert.

Beluister hier de podcast

Duur: 16 minuten
Podcast Buffers & Beleidsruimte

Mee informatie?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening rond Buffers & Beleidsruimte en hoe dit u kan helpen om uw ambities te realiseren? Neem dan contact op met Alice Jansen
Maak een afspraak